Jak na motivačí dopis

štítky Studium Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

V ekonomické teorii je frikční nezaměstnanost definována jako takový druh nezaměstnanosti, který trvá pouze krátkodobě a vyskytuje se v takových případech, kdy si člověk hledá nové místo. Každý, kdo se ale v situaci bez práce ocitl, musí připustit, že hledání nového pracovního místa se může klidně stát záležitostí dlouhodobou. Najít si nové pracovní místo nevyžaduje pouze potřebnou dávku štěstí, ale také velké úsilí, jak budoucího zaměstnavatele přesvědčit, že právě vy jste pro něj tím pravým zaměstnancem.

Přičemž platí, že čím delší dobu jste evidováni jako nezaměstnání, tím hůře se vámi požadované práce dá dosáhnout. Odpovídání na inzeráty s nabídkami práce zabere spoustu času. Kvalitní příprava odpovědi se však vyplatí. Ve všech případech zasíláte dané společnosti váš životopis. Neméně častým požadavkem je i zaslání motivačního dopisu. Lidé často nevědí, jak by takový dopis měl vypadat a sepisují sáhodlouhé informace o nich samotných, které ale personalistu, jemuž se dopis dostává pod ruce, spíše odradí, než aby ho přesvědčily o vašich kvalitách. Motivační dopis by měl být spíše kratší (maximálně jedna stránka) a samozřejmostí je, že je napsán bez gramatických chyb. S rozvojem elektronické komunikace se motivační dopis spolu s životopisem v naprosté většině případů zasílají prostřednictvím e-mailu. V minulosti tomu tak nebylo a společnosti často požadovaly, aby byl motivační dopis napsán vámi osobně, tedy ručně. Motivační dopis musí obsahovat dané podstatné náležitosti. Měli byste v něm podat stručné informace o tom, o jakou pracovní pozici a proč se ucházíte, jaké jsou vaše předpoklady k výkonu dané funkce, jaké máte zkušenosti a dovednosti a co od daného pracovního místa očekáváte. Častou chybou je vytvoření jakéhosi univerzálního motivačního dopisu, ve kterém potom pouze obměňujete druh pracovní pozice, o kterou máte zájem. Takový motivační dopis personalistu dané společnosti určitě nezaujme a vy přijdete o možnost místo získat. Lidé by neměli motivační dopis vnímat jako nutnost, kterou je potřeba splnit, aby se jejich životopisem někdo zabýval, ale spíše jako možnost, prostřednictvím které mají příležitost odlišit se od ostatních uchazečů. Je to nástroj, kterým mohou ukázat, že právě oni jsou pro danou pozici tím nejvhodnějším kandidátem. Na druhou stranu musí být motivační dopis co nejvíce objektivní a musí obsahovat pouze pravdivé informace. Mnohdy dochází mezi lidmi k záměně pojmů motivační a průvodní dopis, i když každý z nich znamená něco jiného. Průvodní dopis je považován jako standardní dokument, který je vnímán jako jakýsi průvodce dalších dokumentů. Poskytuje komentář k dokumentům, které posíláte a které by bez tohoto komentáře neměly pro adresáta vypovídací hodnotu. Pokud například zasíláte e-mailem životopis, pak text e-mailu tvoří jeho průvodní dopis. V něm byste měli uvést, kde jste se o dané pracovní pozici dozvěděli, proč odpovídáte a jaké dokumenty zaměstnavateli posíláte v příloze e-mailu. Jen tak máte zaručeno, že se vaší nabídkou budou personalisté společnosti zabývat.

Hana Hutlová

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí