Hana Hutlová (všechny články)

Právo Zaměstnání čtení na 2 minuty

Ačkoliv nám zaměstnavatel vyplácí mzdu v naprosté většině případů v peněžní formě (nejčastěji v korunách), existuje i jiná možnost odměňování – naturální mzda. To však neznamená, že by nám v naturáliích byla vyplácena celá výše mzdy. Podle zákona totiž musí být v penězích vyplacena aspoň ta část mzdy, která odpovídá příslušné sazbě mzdy minimální nebo sazbě nejnižší úrovně takzvané zaručené mzdy.

Právo čtení na 2 minuty

Česká republika je jako člen Evropské unie součástí evropského jednotného trhu, z čehož vyplývají nejrůznější pravidla při nákupu zboží v ostatních evropských zemích. Za spotřebitele jsme podle evropské legislativy považováni v tom okamžiku, kdy nakupujeme pro vlastní účely (nikoliv pro účely spojené s podnikáním). Ať už si v jiném členském státě nakoupíme během dovolené, či využijeme stále snadnější on-line nakupování přes internet, máme v případě nespokojenosti se zakoupenou věcí právo zboží reklamovat u obchodníka, který nám je prodal. I reklamace však mají v Evropské unii svá pravidla.

Studium Úvěry a půjčky čtení na 2 minuty

Finanční i nefinanční instituce se neustále předhánějí ve svých lákavých nabídkách výhodně vypadajících půjček. Potenciální klienty se snaží zaujmout především nízkou úrokovou mírou, se kterou je poskytnutí půjčky spojeno. Pokud ale sami přemýšlíme o tom, že si o půjčku zažádáme, musíme kromě úrokové míry zohlednit ještě další sazbu, která již tak často nabízející stranou cíleně vyzdvihována nebývá.

Nakupování Studium čtení na 2 minuty

Termín Directmail nebo Direct mailing v překladu znamená přímé zasílání a zahrnuje veškerý propagační materiál, který bývá za pomoci pošty nebo jiného způsobu distribuce zasílán přímo té osobě, kterou si prodejce přeje oslovit a nabídnout jí svůj produkt. Nezáleží tedy na tom, zda se jedná o schránku fyzickou nebo virtuální, e-mailovou. S tímto způsobem komunikace se minimálně na straně příjemce sdělení setkal určitě každý z nás. Někoho taková pošta osloví, pro jiného je spíše přítěží. My se však nyní podíváme na využívání druhu direct mailingu – hromadného e-mailu – z opačné strany, tedy ze strany prodejců.

Nakupování čtení na 2 minuty

Reklamu lze bez nadsázky považovat za nejúčinnější nástroj propagace. Její cíl je jednoduchý a jasný – má za úkol zaujmout, informovat a přimět zákazníky ke koupi daného výrobku či služby. Je potřeba, aby se reklama určitého produktu pokud možno odlišovala od reklamy konkurence tak, aby si ji potenciální zákazník dokázal dobře zapamatovat a rozlišit. To platí pro veškeré druhy reklam, ať už se jedná o reklamu uveřejňovanou v tisku, rádiích, televizi, na internetu či reklamu obrazovou, realizovanou použitím billboardů, nebo o novinku posledních let, tzv. direct mailing.

Studium čtení na 2 minuty

V České republice každoročně přibývá osob, které úspěšně zakončují své vyšší či vysokoškolské vzdělání získáním příslušného akademického titulu. V současné době mají u nás právo udělovat akademické tituly vysoké školy a to v souladu se zákonem č.111/1998Sb. Počet vysokých škol a nabídka studovaných oborů je však široká, a tak se málokdo z nás dokáže zorientovat ve zkratkách veškerých titulů, umí je rozšifrovat a správně používat.

Studium čtení na 2 minuty

Česká republika se vstupem do Evropské unie v květnu roku 2004 stala během několika následujících let nedílnou součástí evropského trhu. Jednotný evropský trh a volný pohyb zboží, služeb, osob a kapitálu sice na jednu stranu ohrožuje domácí podnikatele rostoucí zahraniční konkurencí, na druhou stranu jim však poskytuje jedinečnou příležitost, jak rozšířit okruh svých zákazníků směrem k zahraniční klientele.

Nakupování čtení na 3 minuty

Mnoho obchodníků nabízí za účelem zvýšení prodeje slevy výrobků. Jsou ale tyto slevy skutečné nebo se jedná pouze o ty předstírané? Výraz předstírané cenové slevy není jen náhodným pojmenováním neregulérních cenových praktik, je to skutečný pojem s vlastním vymezením. Nejčastěji jsou předstírané cenové slevy chápány jako určitá podskupina klamavých cen. Co si má zákazník představit pod klamavými cenami? Jednoduše řečeno se jedná o ty ceny, jejichž způsob uvádění neodpovídá dobrým obchodním mravům, je často zavádějící a snaží se zákazníka zmást.

Zaměstnání čtení na 2 minuty

Rodiče dětí předškolního věku často řeší problém, kam umístit své děti během pracovní doby, kterou denně stráví v zaměstnání. Najít školku v místě bydliště není vždy snadný úkol. Mnoho školek totiž nedisponuje dostatečnými volnými kapacitami, a pokud ano, jejich otevírací doba leckdy není dostatečně flexibilní a nevyhovuje nárokům rodičů. Ti v mnoha případech potřebují být v práci ještě dříve, než vůbec školky začnou otevírat.

Pojištění čtení na 3 minuty

Asi už jsme si všichni zvykli na to, že si dnes můžeme nechat pojistit téměř vše. Od domácností, nemovitostí, vozidel, motocyklů až po zvířata. Nabídka je v této oblasti opravdu bohatá. Přesto mnoho z nás mohlo být překvapeno, když v létě tohoto roku přišla jedna z našich pojišťoven, Slavia pojišťovna, s novinkou v podobě pojištění pokut, také známou pod názvem pojištění Kryštof.

Studium čtení na 2 minuty

Možná se vám už také stalo, že jste se při obchodování se zahraničním partnerem setkali se zkratkou SE nacházející se za jeho obchodním názvem. Pokud jste nevěděli, co toto označení znamená, následující článek vám to prozradí. Zkratka SE neboli Societas Europea je označením pro evropskou společnost, někdy také zmiňovanou jako evropská akciová společnost.

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí