Poradna: Jaké důchodové datum zvolit?

štítek Poradna čtení na 2 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Leoš: Letos v červenci mi bude 60 let a chtěl bych jít do důchodu s výplatou. Je to dobré rozhodnutí? Nebo jakou variantu byste zvolili? Bude finanční rozdíl vysoký?

Neexistuje univerzální správný termín odchodu do důchodu, neboť každý žadatel o starobní důchod, ať už řádný nebo předčasný, se nachází v jiné životní, zdravotní, příjmové, majetkové, rodinné situaci a každý má jiné životní náklady a jiné představy o životě v penzi s odlišnou finanční náročností.

Krácení důchodu v 60 letech je značné

Při odchodu do předčasného důchodu v červenci již v 60 letech je potřeba počítat se značným krácením za předčasnost. Krácení u předčasného důchodu se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti, proto Vám případně doporučuji termín naplánovat tak, aby se zbytečně nezapočítalo krácení za dalších započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím vyšší krácení.

Nižší počet odpracovaných let

Předčasný důchod je nižší nejenom z důvodu krácení za předčasnost, ale i z důvodu získání nižší doby pojištění než při práci až do dosažení řádného důchodového věku. S tím je potřeba počítat.

Porovnání důchodu v letech

Porovnávat předčasný důchod nyní v roce 2023 s případným budoucím řádným starobním důchodem v budoucnu je komplikované, neboť nyní v květnu ještě není ani známá výpočtová formule důchodu pro rok 2024. Potřebné parametry pro výpočet v důchodu v roce 2024 budou známé pravděpodobně až v září.

Jednotlivé důchodové kalkulačky najdete i na našich stránkách, viz: Důchodové kalkulačky

Zhoršení předčasných důchodů od září

V případě úspěšného legislativního procesu u navrhovaných zákonných změn by došlo od září ke zhoršení atraktivity předčasných důchodů – bylo by možné odejít do předčasného důchodu nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku, zvýšilo by se krácení za předčasnost a omezila valorizace až do dosažení řádného důchodového věku. Pokud by prošly všechny změny legislativním procesem, tak by byl předčasný důchod méně výhodný než je tomu nyní. Tuto skutečnost bych Vám doporučoval zohlednit při Vašem důchodovém rozhodování.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí