Poradna: Kvartální krácení předčasného důchodu

štítek Poradna přečtete do minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Jaromír: Zajímá mě jedna věc, o kolik bude krácen předčasný důchod. Slyšel jsem, že kvartálně o 200 Kč. Je to pravda?

Výpočet důchodu je individuální záležitostí, kterou ovlivňuje celý průběh pojištění a při odchodu do předčasného důchodu se krácení provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti příslušným procentem z výpočtového základu dle termínu předčasnosti. V korunovém vyjádření tedy není krácení u všech žadatelů stejné. Navíc se liší krácení v závislosti na termínu odchodu do předčasného důchodu. Dle § 36 zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. je krácení následující:

  • 0,9 % výpočtového základu za období prvních 360 kalendářních dní
  • 1,2 % výpočtového základu za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne
  • 1,5 % výpočtového základu za období od 721. kalendářního dne Nelze tedy paušálně říci, že krácení je vždy 200 Kč. Vzhledem k tomu, že neznám Váš průběh pojištění, tak Vám bohužel nejsem schopen říci konkrétní číslo platící přímo pro Vás.

Mimořádná situace na rozhraní let 2022 a 2023

Navíc krácení za předčasnost je nutné brát v kontextu s výpočtovou formulí důchodu v daném roce. Při odchodu do předčasného důchodu v prosinci 2022 je krácení za předčasnost vyšší než při odchodu do předčasného důchodu v roce 2023, přesto je však výhodnější odejít do předčasného důchodu v prosinci 2022 než v roce 2023, protože samotná konstrukce výpočtu důchodu v roce 2022 je lepší (jsou zohledněny dvě mimořádné valorizace). Měsíční důchod je tak při první variantě vyšší.

Orientační částky

V závislosti na konkrétním a individuálním průběhu pojištění se zpravidla krácení za předčasnost za každých započatých 90 kalendářních dní pohybuje nejčastěji v rozmezí 250 Kč až 450 Kč.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí