Poradna: Krácení za předčasnost a ukončený rok pojištění

štítek Poradna přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Anna: V prosinci chci odejít do předčasného důchodu, protože je teď údajně výhodný výpočet. Chci si důchod orientačně spočítat, jak se počítá krácení a jak doba pojištění? Děkuji.

Skutečně je teď pro lidi v předdůchodovém věku výhodnější odejít do předčasného důchodu koncem roku 2022, než do řádného důchodu během příštího roku. Důvodem jsou dvě mimořádné valorizace během letošního roku, které ovlivňují výpočet starobního důchodu v letošním roce.

Výpočet předčasného důchodu

Měsíční částka Vašeho předčasného důchodu bude záviset na Vaší průměrné hrubé měsíční mzdě v současné hodnotě (osobním vyměřovacím základu), získané době pojištění v celých ukončených letech a krácení za předčasnost. Do doby pojištění se počítají všechny odpracované dny nebo dny výkonu samostatné výdělečné činnosti plus náhradní doby pojištění (např. péče o dítě do 4 let věku, studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu). Zápočet náhradních dob pojištění není vždy 100 %, ve většině případů je to 80 %. Doba pojištění se počítá v celých ukončených letech, např. 16414 dní pojištění se počítá jako 44 let.

Krácení za předčasnost

Při výpočtu předčasného důchodu platí, že čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím vyšší krácení za předčasnost, které se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Krácení se provádí příslušným procentem z výpočtového základu, a sice:

  • 0,9 % za obdobních prvních 360 kalendářních dní
  • 1,2 % za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne
  • 1,5 % za období od 721. kalendářního dne Např. při odchodu do předčasného důchodu dříve o 296 dní je tedy krácení 3,6 % (4 × 0,9 %, tedy 4 × započatých 90 kalendářních dní).

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí