Poradna: Vedlejší činnost a neplacení pojistného

štítek Pojištění přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Ilona: Jsem zaměstnaná na hlavní pracovní poměr a chci začít k tomu podnikat. Zisk budu mít malý. Prý je nějaký limit pro neplacení pojistného. Jak to prosím je?

Výkon samostatné výdělečné činnosti při zaměstnání se pro účely placení sociálního a zdravotního pojištění považuje za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Vedlejší samostatná výdělečná činnost přináší výhody při výpočtu sociálního a zdravotního pojištění, neboť nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ jako je tomu u hlavní samostatné výdělečné činnosti. Automatické osvobození od sociálního a zdravotního pojištění vedlejší samostatná výdělečná činnost ale nepřináší.

Zdravotní pojištění

Z dosaženého hrubého zisku z vedlejší samostatné výdělečné činnosti se vždy odvádí zdravotní pojištění. Roční zdravotní pojištění činí 13,5 % ze skutečného vyměřovacího základu, tedy poloviny daňového základu. Např. při hrubém ročním zisku 50000 Kč činí roční zdravotní pojištění 3375 Kč. Počet měsíců výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti nemá vliv na výpočet, při podnikání při zaměstnání po dobu tří měsíců nebo čtyř měsíců v roce 2022 bude částka zdravotního pojištění z vedlejší samostatné výdělečné činnosti stejně vysoká, a sice 3375 Kč.

Sociální pojištění

Z vedlejší samostatné výdělečné činnosti se sociální pojištění neplatí, když je hrubý zisk do limitu. Pro celý kalendářní rok 2022 je limitem hrubý zisk 93387 Kč. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti po část roku se však limit poměrně snižuje, s tím je potřeba počítat. Např. při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti po dobu tří měsíců je limit 23349 Kč. Při překročení limitu se již sociální pojištění odvádí, sazba je 29,2 % ze skutečného vyměřovacího základu.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí