Jak se liší invalidní důchody?

štítek Penze čtení na 2 minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

V Česku jsou vypláceny invalidní důchody prvního stupně, druhého stupně a třetího stupně. Čím vyšší stupeň invalidity, tím vyšší měsíční částka invalidního důchodu. Jak moc se finančně liší částky invalidních důchodů?

Každý invalidní důchod se skládá ze základní výměry a procentní výměry. Základní výměru mají všichni penzisté stejně vysokou a v letošním roce činí 3900 Kč. Procentní výměra závisí na konkrétním průběhu pojištění (tj. získané době pojištění včetně dopočtené doby pojištění a výši rozhodných příjmů) a přiznaném stupni invalidity.

Výpočet procentní výměry

Při výpočtu invalidního důchodu se nejdříve vypočítá výpočtový základ, což je zredukovaný osobní vyměřovací základ (průměrná hrubá měsíční mzda za odpracované roky). Do částky 17121 Kč se osobní vyměřovací základ počítá ze 100 %, z částky nad již jen z 26 %. Z výpočtového základu se vypočítá procentní výměra invalidního důchodu tak, že se výpočtový základ vynásobí zápočtem za odpracované roky (vydělený stem) při zohlednění příslušného koeficientu. U invalidního důchodu I. stupně je koeficient 0,5 a u invalidního důchodu druhého stupně 0,75 a u invalidního důchodu třetího stupně 1,5.

Praktický příklad

Při získání doby pojištění v rozsahu 46 let a osobním vyměřovacím základu 38000 Kč činí výpočtový základ 22550 Kč (17121 Kč + 5429 Kč).

  • Procentní výměra invalidního důchodu I. stupně před zohledněním dvou mimořádných letošních valorizací je 5187 Kč (22550 Kč × 0,46 × 0,5), po valorizacích 5905 Kč.
  • Procentní výměra invalidního důchodu II. stupně před zohledněním dvou mimořádných letošních valorizací je 7780 Kč (22550 Kč × 0,46 × 0,75), po valorizacích 8856 Kč.
  • Procentní výměra invalidního důchodu III. stupně před zohledněním dvou mimořádných letošních valorizací je 15560 Kč (22550 Kč × 0,46 × 1,5), po valorizacích 17712 Kč. Ve všech třech případech je následně nutné přičíst k procentní výměře invalidního důchodu ještě základní výměru ve výši 3900 Kč, na bankovní účet se dostává potom tato souhrnná částka.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí