Poradna: DPČ a odstupné

štítek Poradna přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Jaroslav: V penzi pracuji necelé dva roky pro zaměstnavatele na dohodu o pracovní činnosti, přičemž zaměstnavatel již se mnou nyní nepočítá. Mám nárok na odstupné?

Dosažení řádného důchodového věku není důvodem pro nemožnost obdržení odstupného, pokud jsou splněny zákonné podmínky. I pracující starobní důchodci tedy mohou dostat zákonné odstupné v souladu se zákoníkem práce, avšak pouze za předpokladu splnění zákonných podmínek.

DPČ = žádné odstupné

Na základě práce na dohodu o pracovní činnosti však nárok na odstupné nevzniká. Nehraje přitom samozřejmě roli, zdali se jedná o zaměstnance v produktivním věku nebo v důchodovém věku. Dle § 77 zákoníku práce, odstavce 2) totiž platí, že na odstupné se nevztahují stejná pravidla při práci na dohodu o pracovní činnosti jako při práci v pracovním poměru.

Závěrem

Z důvodu ukončení Vaší práce vykonávané na základě dohody o pracovní činnosti nemáte nárok na zákonné odstupné, neboť práce na DPČ dle zákoníku práce takový nárok nezakládá.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP