Poradna: Změna vlastníka bytu při darování

štítek Poradna přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Soňa: Chceme s manželem darovat dceři dvoupokojový byt. Jak provedeme změnu na katastru nemovitosti? Musí tam jít s námi dcera, která žije momentálně jinde?

Pro změnu vlastníka v katastru nemovitosti budete muset podat na příslušném katastrálním úřadu návrh na vklad, přičemž nedílnou součástí návrhu na vkladu bude právě darovací smlouva. Současně s návrhem na vklad bude potřeba zaplatit poplatek ve výši 2000 Kč.

Úředně ověřené podpisy

Na darovací smlouvě, kterou budete přikládat k návrhu na vklad, budou muset být ověřeny Vaše podpisy – Vás s manželem jako dárců nemovitosti a Vaší dcery jako příjemce daru. Podpisy je možné ověřit např. na poště nebo na městském či obecním úřadu. Pokud si smlouvu s dcerou pošlete poštou, tak mohou být podpisy ověřeny na různých místech. Samotný návrh na vklad již můžete podat pouze Vy a podpisy na návrhu na vklad ověřeny být nemusí.

Proč si nechat vyhotovit smlouvu advokátem?

Pro hladký průběh přepisu nemovitosti v katastru nemovitosti musí být darovací smlouva jednoznačná – proto je vhodné při nejasnostech si nechat darovací smlouvu sepsat u advokáta či notáře. Budete mít jistotu, že bude obsahovat všechny náležitosti, aby došlo k přepisu vlastnického práva v katastru nemovitosti. Smlouvu budete vyhotovovat třikrát – jednou pro Vás, jednou pro dceru a jednou pro katastrální úřad (na této smlouvě budou muset být ověřeny podpisy).

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP