Prodej nemovitosti a řešení vlastní bytové potřeby

štítky Daně Domácnost Realitní trh přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

I při prodeji nemovitosti, ve které má prodávající bydliště kratší dobu než dva roky, se neplatí daň z příjmu, pokud jsou splněny zákonné podmínky. Jaké?

Daňově nejjednodušší je situace, kdy se prodává dům nebo byt a prodávající měl v prodané nemovitosti bydliště alespoň dva roky. V takovém případě je příjem z prodeje osvobozen od daně z příjmu. Při nedodržení dvouletého časového testu se daň z příjmu neplatí, pokud jsou obdržené peníze použité na řešení vlastní bytové potřeby a současně je finančnímu úřadu oznámeno získání peněz z prodeje do konce termínu pro podaní daňového přiznání, jedná se o daňovou novinku za rok 2021.

Kdy musí být získané peníze použity?

Obdržené peníze z prodeje nemovitosti musí být dále použity na řešení vlastní bytové potřeby do konce zdaňovacího období bezprostředně následujícího po zdaňovacím období, ve kterém daňový poplatník tyto peníze obdržel nebo nejdříve v bezprostředně předcházejícím zdaňovacím období, kdy k inkasu peněz za prodej nemovitosti došlo. Oznámení o použití inkasovaných peněz z prodeje nemovitostí je nutné splnit i v případě prodeje nemovitosti, ve které nemá daňový poplatník bydliště a peníze jsou použity na řešení vlastní bytové potřeby.

Praktický příklad

Pan Jaromír v roce 2021 prodal dvoupokojový byt, ve kterém měl bydliště jeden rok a z důvodu plánování založení rodiny koupil v roce 2021 třípokojový byt. Získané peníze tedy použil k řešení své bytové potřeby a peníze použil v zákonném časovém horizontu. Příjem z prodeje dvoupokojového bytu je osvobozen od daně z příjmu fyzických osob, ale pan Jaromír musí podat finančnímu úřadu oznámení o získání a použití peněz z prodeje dvoupokojového bytu. Základní daňový termín pro odevzdání daňového přiznání za rok 2021 je do 1. dubna 2022.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí