Poradna: Vysoké vlastní příjmy a vdovský důchod

štítek Poradna přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Petra: V listopadu mi zemřel manžel, ale nevím, zdali si mohu požádat o vdovský důchod, když se mi poslední roky v podnikání daří.

Nárok na vdovský důchod vzniká po zemřelém manželovi, který ke dni úmrtí pobíral starobní důchod nebo invalidní důchod nebo splnil podmínky pro přiznání starobního nebo invalidního důchodu nebo zemřel následkem pracovního úrazu. Při splnění této podmínky není následně rozhodující, jaká je finanční a majetková situace vdovy a vdova má nárok na vdovský důchod.

Nepobírání důchodu

Pokud Váš manžel neměl velké mezery v pojištění a „normálně“ pracoval, potom Vám tedy bude přiznán vdovský důchod, i když ještě nepobíral státní důchod, neboť ke dni úmrtí splnil podmínky pro přiznání invalidního důchodu (tj. získání potřebné minimální doby pojištění závislé dle věku).

Podání žádosti o vdovský důchod

Vdovský důchod není přiznáván na účet automaticky, ale je nutné si o něj písemně požádat na místně příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení. Přestože se Vám aktuálně finančně daří, tak je vhodné si o vdovský důchod požádat. Vaše nadprůměrné příjmy přitom neovlivní ani samotnou částku vdovského důchodu. Na výpočet vdovského důchodu totiž nebude mít žádný vliv Vaše finanční situace, ale bude se odvíjet od průběhu pojištění Vašeho zemřelého manžela. Každý vdovský důchod se skládá ze základní výměry a procentní výměry, přičemž základní výměru mají všechny státní důchody stejně vysokou a činí v roce 2022 částku 3900 Kč. Procentní výměra potom činí, protože ještě nepobíráte vlastní důchod, polovinu procentní výměry důchodu, na který by měl Váš manžel nárok.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP