Poradna: Kdy a jak ukončit práci kvůli důchodu?

štítek Poradna přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Tomáš: Na jaře příštího roku dosáhnu důchodového věku. Kdo za mě vyřídí důchod? Jak to budu mít v práci? Můžete mi to prosím vysvětlit.

O důchod je nutné si vždy písemně požádat na místně příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ). O starobní důchod si přitom musíte zažádat přímo Vy, zaměstnavatel za Vás v žádném případě nemůže vyřizovat důchodové záležitosti. Bez podané žádosti o starobní důchod nelze státní důchod dostávat na účet.

V práci není nutné končit

Co se týká Vašeho zaměstnání, tak záleží na tom, zdali chcete v práci pokračovat či nikoliv. Dosažením řádného důchodového věku zaměstnání automaticky nekončí. Můžete tedy v zaměstnání klidně pokračovat. V takovém případě budete mít dvě možnosti:

  • Požádat si o starobní důchod a pobírat současně starobní důchod a mzdu ze zaměstnání. Při této variantě si zvýšíte aktuální měsíční příjem a většina starobních důchodců volí tuto variantu.
  • Do starobního důchodu odejít později a mít starobní důchod následně vyšší z důvodu „přesluhování“. Vyšší měsíční důchod z důvodu přesluhování se finančně vyplatí až v delším časovém horizontu, propočet by závisel na konkrétních vstupních údajích.

Případné ukončení pracovního poměru

Jestliže nebudete chtít v práci pokračovat, tak musí být pracovní poměr ukončen v souladu se zákoníkem práce. Při podání výpovědi běží dvouměsíční výpovědní lhůta, která začíná běžet prvního dne následujícího měsíce po jejím doručení. Vzájemnou dohodou uzavřenou se zaměstnavatelem může být pracovní poměr ukončen velmi rychle, záleží na domluvě.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí