Ukončení podnikání a zdravotní pojištění

čtení na 2 minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Za rok 2022 budou muset odevzdat přehled o příjmech a výdajích i OSVČ, které během roku 2021 ukončily svoji samostatnou výdělečnou činnost. Jak se vypočítá zdravotní pojištění?

Zdravotní pojištění za rok 2021 se vypočítá z vyměřovacího základu, přičemž sazba zdravotního pojištění činí 13,5 %. Od vypočteného ročního zdravotního pojištění se odečtou zaplacené zálohy během roku a případný nedoplatek je nutné uhradit do 8 dní od odevzdání přehledu o příjmech a výdajích, případný přeplatek si lze nechat zaslat na účet.

Vysoké příjmy

Při vysokých příjmech nemá na výpočet ročního zdravotního pojištění vliv, zdali byla hlavní samostatná výdělečná činnost vykonávána pouze po část roku 2021 nebo po celý rok.

Praktický příklad

Pan Filip ukončil ke konci října samostatnou výdělečnou činnost, hrubý zisk za leden až říjen 2021 má 600000 Kč. Živnostník Karel vykonává hlavní samostatnou výdělečnou činnost po celý rok 2021 a hrubý zisk má rovněž 600000 Kč.

Roční zdravotní pojištění pana Filipa i pana Karla činí 40500 Kč (600000 Kč × 50 % × 13,5 %). Skutečný vyměřovací základ ve výši 300000 Kč (polovina hrubého zisku) mají oba pánové vyšší než minimální vyměřovací základ. Pan Filip má minimální vyměřovací základ 177205 Kč (17720,50 Kč × 10 měsíců) a pan Karel má minimální vyměřovací základ 212646 Kč (17720,50 Kč × 12 měsíců).

Nízké příjmy

OSVČ mající skutečný vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ, zaplatí na zdravotním pojištění 13,5 % z minimálního vyměřovacího základu. Minimální vyměřovací základ za každý měsíc výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti v roce 2021 činí 17720,50 Kč. V těchto případech ovlivňuje roční částku počet měsíců výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti.

Praktický příklad

Pan Jakub vykonával hlavní samostatnou výdělečnou činnost v měsících lednu až červnu 2021. Hrubý zisk má ve výši 95000 Kč. Roční zdravotní pojištění se bude počítat z minimálního vyměřovacího základu v částce 106323 Kč (17720,50 Kč × 6 měsíců) a bude činit 14354 Kč (106323 Kč × 13,5 %).

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP