Paušální daň a praktický výpočet důchodu

štítky Daně Penze Pojištění čtení na 2 minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

S jakým důchodem mohou přibližně počítat OSVČ, které vstoupí do režimu paušální daně? Podívejme se na praktický výpočet.

Při výpočtu starobního důchodu v roce 2022 se hodnotí rozhodné příjmy od roku 1986. Takhle dlouho tedy v praxi nikdo OSVČ není, přesto si můžeme orientačně vypočítat starobní důchod OSVČ, které vstoupí do režimu paušální daně. Vše za předpokladu, že osobní vyměřovací základ by odpovídal právě aktuální platbě na sociálním pojištění.

Praktický příklad

Paní Andrea má osobní vyměřovací základ neboli průměrnou hrubou měsíční mzdu v současné hodnotě ve výši 11187 Kč, což odpovídá měsíční platbě na sociálním pojištění při účasti na paušální dani v roce 2022. Paní Andrea získá dobu pojištění v rozsahu 45 let. Jak vysoký starobní důchod bude mít paní Andrea dle výpočtové formule roku 2022?

  • • Výpočtový základ bude mít paní Andrea 11187 Kč (do první redukční hranice v částce 17121 Kč se při výpočtu starobního důchodu v roce 2022 hodnotí osobní vyměřovací základ ze 100 %).
  • Procentní výměra za odpracované roky činí 67,5 % (45 let × 1,5 %).
  • Procentní výměru starobního důchodu bude paní Andrea mít 7552 Kč (67,5 % z 11187 Kč).
  • Základní výměra činí 3900 Kč. Paní Andrea bude mít řádný starobní důchod v částce 11452 Kč (3900 Kč + 7552 Kč).

V případě, že by paní Andrea měla osobní vyměřovací základ na úrovni částky 9728 Kč, což odpovídá odvodům na sociálním pojištění v minimální výši v roce 2022 a získala by rovněž 45 let pojištění, potom by dle výpočtové formule důchodu v roce 2022 měla starobní důchod ve výši 10467 Kč.

Výhodnější výpočet důchodu

Účast na paušální dani tedy znamená pro OSVČ vyšší starobní důchod než při platbách minimálních záloh na sociálním pojištění. Pro paní Andreu v našem praktickém příkladu to znamená vyšší státní důchod o cca tisíc korun.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí