Pět omylů o ukončení pracovního poměru

štítky Právo Zaměstnání přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Pracovní poměr může být ukončen výpovědí podanou zaměstnavatelem, výpovědí podanou zaměstnancem nebo vzájemnou dohodou.

V praxi musí být při ukončení pracovního poměru dodržen zákonný postup. V případě, že podá zaměstnavatel nebo zaměstnanec výpověď, potom běží dvouměsíční výpovědní doba, která začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce. Podívejme se na pět vybraných omylů panujících okolo ukončování pracovního poměru.

1) Výpověď dohodou

S dohodou o ukončení pracovního poměru musí souhlasit zaměstnavatel i zaměstnanec, výpověď je jednostranný právní úkon zaměstnavatele nebo zaměstnance. Výpověď dohodou tedy neexistuje. Buď se jedná o výpověď, nebo o dohodu ukončení pracovního poměru.

2) Penzista může skončit v práci kdykoliv

Mnozí penzisté si ke svému starobnímu důchodu přivydělávají. Pracovní možnosti starobních penzistů nejsou nijak omezeny, mohou pracovat i na smlouvu na dobu neurčitou. Penzisté však rovněž musí dodržet dvouměsíční výpovědní lhůtu, pokud podávají výpověď a stejně tak jejich zaměstnavatel.

3) Zaměstnanec musí výpověď odůvodnit

Zaměstnavatelé mohou dát zaměstnanci výpověď pouze pro některý z důvodů taxativně vyjmenovaných v zákoníku práce, nejčastěji pro nadbytečnost dle § 52, písmene c). Zaměstnanec však může dát výpověď z jakéhokoliv důvodu nebo může podat i neodůvodněnou výpověď.

4) Smlouva na dobu určitou končí vždy uplynutím času

Řada zaměstnavatelů uzavírá se zaměstnancem nejdříve smlouvu na dobu určitou, zpravidla jednoho roku a teprve při osvědčení teprve smlouvu na dobu neurčitou. I během smlouvy na dobu určitou však může dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď, pracovní poměr může tedy skončit dříve než uplynutím sjednaného času ve smlouvě na dobu určitou.

5) Zrušit pracovní poměr ve zkušebce může jen zaměstnavatel

Velmi často se v pracovní smlouvě sjednává zkušební doba. Během zkušební doby může snadno pracovní poměr zrušit nejenom zaměstnavatel, ale i zaměstnanec. Obě smluvní strany mají tedy dostatek času zjistit, zdali chtějí ve smluvním vztahu pokračovat či nikoliv.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí