Mýty o práci na dohodu o provedení práce

štítky Právo Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Přivýdělek na dohodu o provedení práce je atraktivní pro zaměstnance i zaměstnavatele. Podívejme se na vybraných 6 omylů u dohod o provedení práce.

Na základě dohody o provedení práce je možné pro jednoho zaměstnavatele pracovat maximálně 300 hodin za rok. Při práci pro více zaměstnavatelů se však limit posuzuje u každého zvlášť.

1) Nikdy se neplatí pojistné

Z dohody o provedení práce neplatí zaměstnanec ani zaměstnavatel sociální a zdravotní pojištění, ale pouze v případě, že hrubá měsíční odměna činí 10000 Kč a méně. Jestliže je hrubá měsíční odměna vyšší, tak se již sociální a zdravotní pojištění z hrubé odměny odvádí standardním způsobem.

2) Může být sjednána ústně

Dohoda o provedení práce musí být vždy sjednána písemně. V písemné dohodě musí být uvedena doba, na kterou se dohoda o provedení práce uzavírá.

3) Nelze mít více dohod u stejného zaměstnavatele

Pro jednoho zaměstnavatele je možné pracovat na základě více dohod o provedení práce, ale do povolených 300 hodin v kalendářním roce se započítává práce konaná zaměstnancem pro stejného zaměstnavatele na základě všech dohod o provedení práce.

4) Neplatí ustanovení ohledně minimální mzdy

Zaměstnanci pracující na dohodu o provedení práce neodpracují tolik hodin měsíčně jako zaměstnanci na plný úvazek, proto hrubá měsíční odměna nemusí být na úrovni minimální měsíční mzdy (v roce 2021 tedy 15200 Kč), ale musí být dodržena minimální hodinová mzda. V roce 2020 činí minimální hodinová mzda 87,30 Kč, v roce 2021 potom 90,50 Kč.

5) Zaměstnavatel nemůže přispívat zaměstnanci na finanční produkty

I zaměstnancům pracujícím na dohodu o provedení práce může zaměstnavatel přispívat na smlouvu o životním pojištění, penzijním připojištění nebo doplňkovém penzijním spoření při využití daňových výhod. Do ročního příspěvku zaměstnavatele zaměstnanci na státem podporované finanční produkty ve výši 50000 Kč nepodléhají příspěvky dani z příjmu, sociálnímu a zdravotnímu pojištění.

6) Výpovědní lhůta je dvouměsíční

Dohodu o provedení práce je možné ukončit výpovědí i bez udání důvodu, přičemž v takovém případě běží 15denní výpovědní doba, která začíná běžet dnem, kdy byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí