Dohoda a nižší podpora v nezaměstnanosti

štítky Právo Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Pokud zaměstnanec nenastoupí po ukončení pracovního poměru ihned do nového zaměstnání, tak má při získání potřebné doby pojištění nárok na podporu v nezaměstnanosti. Kdy náleží pouze snížená podpora?

Délka pobírání podpory v nezaměstnanosti se liší dle věku. Občané do 50 let mají nárok na podporu v nezaměstnanosti po dobu 5 měsíců, ve věku 50 až 55 let po dobu 8 měsíců a lidé starší 55 let mohou pobírat podporu v nezaměstnanosti až 11 měsíců. Základní podmínkou pro přiznání podpory v nezaměstnanosti je získání minimální doby pojištění v rozsahu 12 měsíců v posledních dvou letech a registrace na úřadu práce.

Výše podpory v nezaměstnanosti

Standardně činí podpora v nezaměstnanosti v prvních dvou měsících 65 % průměrného čistého měsíčního příjmu, v dalších dvou měsících 50 % a následujících měsících do vyčerpání podpůrčí doby potom 45 % průměrného čistého měsíčního příjmu. To však neplatí pro ukončení pracovního poměru bez vážných legislativou vyjmenovaných důvodů při podání výpovědi zaměstnancem nebo u vzájemné dohody. V takových případech náleží podpora v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu ve snížené výměře 45 % z rozhodného příjmu.

Praktický příklad

Pan Michal (48 let) podal u zaměstnavatele XY výpověď, po uplynutí dvouměsíční výpovědní lhůty měl nastoupit k zaměstnavateli AB za vyšší mzdu o třetinu. Bohužel zaměstnavatel AB se dostal do ekonomických problémů a se zaměstnancem Michalem pracovní smlouvu nepodepsal a aktuálně ukončuje svoji činnost. Zaměstnavatel XY s návratem pana Michala do zaměstnání již nesouhlasí, a proto se pan Michal eviduje na úřadu práce, podpora v nezaměstnanosti mu bude přiznána.

Pan Michal si bude aktivně hledat nové zaměstnání, na podporu v nezaměstnanosti má nárok maximálně po dobu 5 měsíců a ještě k tomu po celou dobu ve snížené výši 45 % z průměrné čisté mzdy. Pan Michal neměl ani nárok na odstupné, které zaměstnanci nikdy nenáleží, pokud sám podal výpověď.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí