Příspěvek zaměstnavatele na doplňkové penzijní spoření

štítky Penze Spoření čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Vlastní spoření na penzi hraje rok od roku důležitější roli ve finančním zajištění v důchodu. Státem podporované je spoření v doplňkovém penzijním spoření, na které může přispívat i zaměstnavatel.

Maximální měsíční státní příspěvek na smlouvu o doplňkovém penzijním spoření činí 230 Kč a dosáhnou na něj občané spořící si na penzi více než 1000 Kč měsíčně. Na minimální státní měsíční příspěvek ve výši 90 Kč mají nárok lidí spořící si na smlouvu 300 Kč měsíčně. Státní příspěvek na smlouvu o doplňkovém penzijním spoření se připisuje čtvrtletně. Státní příspěvek náleží i na dříve uzavřené smlouvy o penzijním připojištění, takovou smlouvu však není možné aktuálně již sjednat.

Daňové osvobození příspěvku zaměstnavatele

Stát podporuje spoření na penzi v doplňkovém penzijním spoření i formou daňového osvobození pro příspěvky zaměstnavatele zaměstnanci na smlouvu. Příspěvek zaměstnavatele je daňově osvobozen až do roční částky 50000 Kč. Do limitu se však počítají i příspěvky zaměstnavatele zaměstnanci na smlouvu o životním pojištění splňující zákonné podmínky. Z příspěvku zaměstnavatele do limitu se tedy neplatí daň z příjmu fyzických osob, sociální pojištění ani zdravotní pojištění. Do vyčerpání limitu pro osvobození je tedy pro zaměstnance finančně výhodnější, ať mu zaměstnavatel přispívá na smlouvu o doplňkovém penzijním spoření, než zvýší hrubou mzdu o stejně vysokou částku.

Osvobození platí i pro práci na dohody

Zaměstnavatelé mohou přispívat na smlouvu o doplňkovém penzijním spoření i zaměstnancům pracujícím na některou z pracovních dohod. Daňové osvobození platí za stejných podmínek jako u zaměstnanců pracujících na standardní pracovní smlouvu. Zaměstnavatelé mohou zaměstnancům přispívat na smlouvu o doplňkovém penzijním spoření i více než 50 tisíc Kč za rok, z částky nad limit se však již platí daň z příjmu i sociální a zdravotní pojištění.

Praktický příklad

Zaměstnankyně Irena si spoří na smlouvu o doplňkovém penzijním spoření 1000 Kč měsíčně a další 4166 Kč ji na smlouvu měsíčně zasílá zaměstnavatel. Paní Ireně tedy náleží maximální státní příspěvek v částce 2760 Kč za celý kalendářní rok a současně z příspěvku zaměstnavatele neplatí žádné daně.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP