Investiční koupě nemovitosti a daň z příjmu

štítky Daně Investice Realitní trh přečtete do minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Za jakých okolností je příjem z prodeje nemovitosti, která neslouží k vlastnímu bydlení, osvobozen od daně z příjmu fyzických osob? Jak se podmínky od příštího roku zpřísňují?

Dani z příjmu fyzických osob podléhá příjem z prodeje investiční nemovitosti, jestliže při prodeji není dodržen časový test. V roce 2020 je časový test pětiletý, od příštího roku se však, pokud projdou příslušné zákonné změny úspěšně celým legislativním procesem, prodlužuje časový test na deset let. Pokud se budou chtít investoři vyhnout zdanění ziskové obchodní transakce při prodeji nemovitosti, potom budou muset např. investiční byt či dům pronajímat déle.

Z příjmu z prodeje nemovitosti se neplatí solidární daň

Při prodeji nemovitosti, u které není dodržen časový test, je nutné podat daňové přiznání, za zaměstnance nemůže provést zaměstnavatel roční zúčtování daně. Při prodeji nemovitosti se ztrátou je nutné počítat s tím, že ztráta z prodeje nemovitosti nesnižuje celkový daňový základ. Z příjmu z prodeje nemovitosti se nikdy neplatí sociální pojištění ani zdravotní pojištění, tento příjem tedy současně v žádném případě neovlivňuje výši důchodových a nemocenských dávek. Pokud nejsou splněny podmínky pro daňové osvobození, tak příjem z prodeje nemovitosti vždy podléhá „jen“ 15% sazbě dani z příjmu fyzických osob, 7% solidární dani nikoliv. Solidární daň se platí z ročních příjmů nad limit, přičemž do rozhodných příjmů se však započítávají pouze příjmy ze závislé činnosti (ze zaměstnání) a samostatné výdělečné činnosti.

Řešení vlastní bytové situace

Z prodeje nemovitosti sloužící k vlastnímu bydlení se neplatí daň z příjmu fyzických osob, jestliže mezi nabytím a prodejem uplynula dvouletá časová lhůta. V případě, že se peníze z prodeje použijí na řešení vlastní bytové situace, což je v praxi nejčastěji pořízení většího bytu, potom se z prodeje nemovitosti neplatí daň z příjmu ani při nedodržení dvouletého časového testu.

Petr Gola

Další články k tématu Nemovitosti a daně

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí