Poradna: Jak se mi započítá evidence na ÚP pro důchod?

štítek Poradna přečtete do minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Alena: Dávám si dohromady důchodové papíry. Byla jsem několikrát na úřadě práce, vždy však pouze krátce. Potřebuji si vypočítat dobu pojištění. Jak to mám s dobou na úřadu práce?

Do doby pojištění ovlivňující měsíční částku starobního důchodu se započítávají nejenom odpracované roky, kdy je z příjmu odváděno sociální pojištění, ale i tzv. náhradní doby pojištění. Při splnění zákonných podmínek mezi náhradní doby pojištění patří právě i evidence na úřadu práce.

Zápočet evidence na úřadu práce

Evidence na úřadu práce se jako náhradní doba pojištění ovlivňující výši doby pojištění pro výpočet starobního důchodu započítává následovně: Evidence na úřadu práce před rokem 1996 se započítává plně bez omezení. Od roku 1996 se započítává vždy, když náleží podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci.

Evidence na úřadu práce, kdy již podpora v nezaměstnanosti nenáleží, se započítává maximálně v rozsahu tří let, přičemž se tato doba zjišťuje zpětně a do 55 let se hodnotí maximálně jeden rok. Pro výši důchodu se náhradní doba pojištění evidence na úřadu práce od roku 1996 započítává z 80 %. To znamená, že takto získaných 100 dní se pro výši důchodu započítá jako 80 dní.

Doba pojištění v celých ukončených letech

Na doplnění uvádím, že při výpočtu starobního důchodu se doba pojištění hodnotí v celých ukončených letech, např. 45 let a 297 dní se hodnotí při výpočtu jako 45 let.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí