Získejte dotace na fotovoltaiku pro firmy. Jaké dotační programy můžete aktuálně využít?

Komerční sdělení

foto: PR

Rok 2024 přináší pro firmy v České republice unikátní příležitost zaměřit se na energetickou účinnost a snížení uhlíkové stopy. Projekty fotovoltaických elektráren se stávají klíčovým prvkem optimalizace spotřeby energie, ať už se jedná o snižování energetické náročnosti budov nebo modernizaci energetických systémů.

Proč investovat do firemní fotovoltaiky?

  • Snížení provozních nákladů: Investice do fotovoltaické elektrárny umožňuje firmám výrazně snížit náklady na energie a získat konkurenční výhodu na trhu.
  • Udržitelnost a ESG rating: S povinností reportovat emise se stává důležitým faktorem i udržitelnost podnikání a zlepšení ESG ratingu.
  • Dotace a podpora: Díky dostupným dotacím a podpoře mohou firmy snížit návratnost investice a získat finanční prostředky na realizaci projektů fotovoltaických elektráren.

Přečtěte si další důvody, proč chtít střešní fotovoltaickou elektrárnu.

Přehled dostupných dotací na fotovoltaiku pro firmy

Níže přinášíme přehled dostupných dotací na fotovoltaiku pro firmy a podniky. Aktuálně je možné žádat o dotaci RES+ Č.1/2024.

1. RES+ Č.1/2024 – Fotovoltaické elektrárny 10 kWp – 5 MWp s vlastní spotřebou

  • Alokovaná částka: 3 mld. Kč.
  • Termín výzvy: 1. 3. 2024 – 31. 10. 2024
  • Podpora: Až 30 % uznatelných nákladů projektu, možnost instalace bateriových systémů pro skladování energie.

2. Výzva RES+ č. 2/2024 – Fotovoltaické elektrárny s výkonem nad 1 MWp

  • Alokovaná částka: 4 mld. Kč.
  • Termín výzvy: 15. 5. 2024 – 10. 9. 2024
  • Podpora: Až 30 % způsobilých výdajů projektu, možnost podpory pro bateriové systémy a výrobu vodíku.
  • Kdo může o dotaci žádat: O dotace na solární panely pro firmy mohou žádat držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích, včetně výroby elektřiny.

Pokud si chcete ušetřit starosti a rádi byste celý projekt FVE předali zkušeným odborníkům, obraťte se na společnost reWATT s více než 13 lety zkušeností v oblasti tvorby kompletních návrhů projektu i výstavby FVE v souladu s dotačními programy.

Proč začít s projektem FVE co nejdříve

S ohledem na potřebu získat stavební povolení je vhodné začít s přípravou projektu ihned. Nejzazší termín pro získání pravomocného stavebního povolení v říjnu 2024 není daleko a dřívější žádosti mají větší šanci na získání dotace.

Pokud už máte připravenou projektovou dokumentaci nebo dokonce platné stavební povolení, je možné zahájit přípravu dokumentace pro provedení stavby a urychlit tím zahájení výstavby FVE.

Zlepšete váš projekt FVE s Battery Storage System (BSS)

Využití Battery Storage System (BSS) může výrazně zefektivnit váš energetický management a přinést dodatečný příjem nebo úsporu. Optimalizujte výrobu a spotřebu elektřiny a ušetřete významnou část finančních prostředků.

Investice do fotovoltaiky pro firmu je nejen ekonomicky výhodná, ale také přispívá k udržitelnému rozvoji a zlepšení image vaší společnosti. Získejte konkurenční výhodu a připojte se k nové éře energetické udržitelnosti!

Komerční sdělení

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí