Kdo má málo odpracovaných let, důchod nedostane

štítky Penze Právo čtení na 2 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Nárok na výplatu starobního důchodu nevzniká pouze při dosažení požadovaného věku, ale žadatel o důchod musí získat i minimální dobu pojištění. Podmínky pro přiznání předčasného důchodu jsou přitom přísnější, než je tomu u řádného starobního důchodu.

Pro přiznání řádného starobního důchodu v roce 2024 je nutné získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 35 let, jinak nemůže být starobní důchod přiznán. Do doby pojištění pro přiznání řádného starobního důchodu se započítávají roky výdělečné činnosti, kdy je z příjmu odváděno sociální pojištění a náhradní doby pojištění. Rok zaměstnání má samozřejmě stejnou váhu jako rok podnikání. Rovněž se však započítávají do doby pojištění i náhradní doby pojištění, mezi které patří např. péče o dítě do 4 let věku, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu, studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu nebo péče o závislou osobu při splnění zákonných podmínek.

Nižší požadavky na dobu pojištění při vyšším věku

Žadatelé o starobní důchod, kteří nesplňují podmínku 35 let pojištění, budou mít nárok na starobní důchod i při získání doby pojištění nejméně v rozsahu 20 let, ale za podmínky, že dosáhnou věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk muže stejného ročníku narození.

Minimální doba pojištění u předčasného důchodu se zvyšuje na 40 let

Zpřísnění podmínek u předčasného důchodu se dotklo i potřebné doby pojištění pro přiznání předčasného důchodu. Od října 2024 bude nutné získat dobu pojištění pro přiznání předčasného důchodu alespoň v rozsahu 40 let, bude to o 5 let více než pro přiznání řádného starobního důchodu. Lidé s nižší dobou pojištění tedy nebudou moci odchodu do předčasného důchodu využít a budou muset čekat na řádný důchodový věk.

Hlídání doby pojištění

Vzhledem k náročným požadavkům na získání minimální doby pojištění je vhodné si již v produktivním věku hlídat dobu pojištění a případně využívat institutu dobrovolného důchodového pojištění. Přihláška k dobrovolnému důchodovému pojištění se podává na místně příslušné OSSZ.

Petr Gola

Další články k tématu Důchodové problémy

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí