Poradna: Růst dluhu během splácení pojistného

štítky Pojištění Poradna čtení na 2 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Jan: V podnikání se mi nedařilo, tak jsem ho ukončil a teď jsem zaměstnanec. Z podnikání mi však zůstaly i dluhy na zdravotním pojištění. Přestože pojistné splácím, tak mi pořád nabíhá penále. Jak mám postupovat?

Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti musí být vždy zdravotní pojištění placeno, a to alespoň v minimální výši. I když Vaše finanční situace v podnikání nebyla dobrá, tak jste měl povinnost platit zdravotní pojištění. Neplacením pojistného řádně a včas Vám vznikl dluh i na penále. Předpokládám, že veškeré dlužné částky po Vás chce zdravotní pojišťovna uhradit.

Dokud není uhrazeno pojistné, tak penále narůstá

Penále se v informačním systému příslušné zdravotní pojišťovny vypočítává z dlužného pojistného. Až po úhradě veškerého dlužného pojistné Vám nebude dlužné penále stoupat. Z tohoto důvodu je vhodné dlužné pojistné uhradit co nejdříve. Nevím, zdali dlužné pojistné platíte iniciativně sám nebo již na úhradu dlužného pojistného máte uzavřen se zdravotní pojišťovnou splátkový kalendář. Rozhodně Vám doporučuji se spojit s Vaší zdravotní pojišťovnou a veškerou úhradu dlužných závazků řešit po vzájemné konzultaci, ideálně právě na základě splátkového kalendáře. Ať má splácení nějaký řád a zdravotní pojišťovna nečiní další úkony, neboť je sjednán splátkový kalendář.

Penále lze prominout či snížit

Zatímco dlužné pojistné musíte uhradit v plné výši, neboť se jedná o „povinnou daň“, tak penále může být prominuto či sníženo. Příslušná žádost o prominutí však musí být podána v zákonné lhůtě. Nevím, v jakém stádiu vymáhání jsou Vaše dluhy u zdravotní pojišťovny, rozhodně je však vhodné se zdravotní pojišťovnou spolupracovat a požádat si o prominutí či snížení penále.

Penále během splácení se vyčíslí po splacení pojistného

V praxi zpravidla zdravotní pojišťovny vyčíslují dlužné penále, které stoupá během splácení pojistného, až po jeho doplacení. Toto penále pak bývá velmi často prominuto, jestliže jsou dodrženy podmínky splátkového kalendáře. Opět je podmínkou podání žádosti o prominutí v zákonné lhůtě.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí