Poradna: Zdravotní problémy pracujícího důchodce

štítky Penze Poradna Právo Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Anna: Chtěla bych se zeptat o možnost zvýšení důchodu z důvodu zhoršení zdravotního stavu. Jsem sice ve starobním důchodu už přes pět let, ale stále pracuji. Aktuálně mám zdravotní problémy, které mi brání kvalitně vykonávat moji práci. Mám z důvodu zhoršení zdravotních problémů nárok na zvýšení měsíční částky důchodu?

Přiznaný starobní důchod se z důvodu zhoršení zdravotního stavu nezvyšuje. A to ani pracujícím starobním důchodcům. Přestože se Vám tedy zdravotní problémy zvýšily a možná nebudete moci stávající práci dále vykonávat, tak se Vám měsíční starobní důchod nezvýší.

Nárok na nemocenskou

Pracující starobní důchodci však mají nárok na nemocenskou, maximálně však mohou starobní důchodci pobírat nemocenskou 70 kalendářních dní a nejdéle do skončení zaměstnání zakládajícího účast na nemocenském pojištění. Výpočet nemocenské je u starobních důchodců stejný jako u ostatních zaměstnanců, nedochází k žádném znevýhodnění.

Změna stupně invalidity a zvýšení důchodu

Z důvodu zhoršení zdravotního stavu se zvyšuje pouze invalidní důchod, když je zvýšen stupeň invalidity (z prvního stupně na druhý stupeň, ze druhého stupně na třetí stupeň nebo z prvního stupně na třetí stupeň). Invalidní důchod však není možné pobírat současně se starobním důchodem.

Zaměstnání a zvýšení důchodu

Měsíční částka starobního důchodu se zvyšuje z důvodu výkonu výdělečné činnosti, ze které je odváděno sociální pojištění, a to za každých 360 kalendářních dní o 0,4 % výpočtového základu. O zvýšení je potřeba si požádat. Sociální pojištění se odvádí z každého zaměstnání na klasickou pracovní smlouvu, a to případně i ze zkráceného úvazku. Konkrétní zvýšení starobního důchodu závisí na výši výpočtového základu, ale nejčastěji se pohybuje v rozmezí 90 Kč až 110 Kč.

Zákonná valorizace

Dále se starobní důchod zvyšuje z důvodu zákonné valorizace. Na výši zákonné valorizace přitom nemá vliv, zdali starobní důchodce stále pracuje či nikoliv. Ke zvýšení důchodu valorizací dochází automaticky a není potřeba vyplňovat žádné speciální formuláře nebo si někde žádat.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí