Poradna: Důchodový věk bez doby pojištění

štítek Poradna přečtete do minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Božena: Mám důchodový věk, ale chybí mi roky pojištění. Mám pouze 20 let pojištění a bylo mi řečeno, že budu moci důchod brát až za 7 let – v 70 letech. Nebudou se měnit podmínky, abych mohla začít dostávat důchod dříve?

Starobní důchod je přiznán, když žadatel o starobní důchod dosáhl důchodového věku a získal alespoň minimální dobu pojištění v rozsahu 35 let (dle § 29, odstavce 1) zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb.).

Nesplnění podmínky pojištění

Pokud není získána minimální doba pojištění alespoň v rozsahu 35 let, potom vzniká nárok na starobní důchod, pokud je získána alespoň doba pojištění v rozsahu 20 let a je dosaženo věku alespoň o 5 let vyššího než je řádný důchodový věk muže stejného ročníku narození (dle § 29, odstavce 2) zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb.). Jestliže jste narozena v roce 1965 a později, tak je nutné dosáhnout věku 70 let, neboť muži narození v roce 1965 a později mají řádný důchodový věk 65 let. Nyní v červnu platí výše uvedená zákonná úprava.

Institut dobrovolného důchodového pojištění

V dotazu neuvádíte důvody získání doby pojištění pouze v rozsahu 20 let, např. pobyt v zahraničí, dlouhodobá nezaměstnanost… v některých případech může být řešením institut dobrovolného důchodového pojištění, ve Vašem případě by se však jednalo o poměrně dlouhé období.

Nárok na sociální dávky

Na doplnění uvádím, že v případě horší finanční situace si můžete požádat o sociální dávky, např. příspěvek na bydlení.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí