Poradna: Nepřiznání invalidního důchodu a příspěvek na péči

štítek Poradna přečtete do minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Anna: Starám se o sestru, na kterou mám příspěvek na péči 880 Kč. Invalidní důchod byl sestře před třemi roky zamítnut, zdravotní stav se jí však zhoršil. Na úřadu mi bylo řečeno, že i kdyby nyní byla uznána invalidní, tak důchod nedostane, prý nemá dobu pojištění. Jak máme takovou situaci řešit?

Situace je v daném případě velmi složitá. Pro přiznání invalidního důchodu musí být žadatel o invalidní důchod shledán nejenom invalidním posudkovým lékařem (v prvním, druhém nebo třetímu stupni), ale musí získat i potřebnou minimální dobu pojištění, která se liší dle věku.

Institut dobrovolného důchodového pojištění

Neznám průběh pojištění Vaší sestry, ale v některých případech může být řešením dopojištění formou dobrovolného důchodového pojištění. Záleží však na průběhu pojištění, zpětné dopojištění je legislativou omezeno. Doporučuji Vám zjistit přesný průběh pojištění Vaší sestry a následně danou situaci řešit. O invalidní důchod je možné požádat i opakovaně, když se v mezidobí zdravotní stav zhorší. Žádost o invalidní důchod je bez poplatků.

Zvýšení příspěvku na péči

Měsíční částka příspěvku na péči se liší v závislosti na přiznaném stupni závislosti (I. až IV. stupeň závislosti). Aktuálně má Vaše sestra přiznán I. stupeň. Doporučuji Vám si požádat o zvýšení příspěvku na péči. Pravidla pro nárok na příspěvek na péči jsou odlišná od podmínek pro invalidní důchod. Na II. stupeň závislosti činí příspěvek 4400 Kč, na třetí stupeň závislosti 12800 Kč a na čtvrtý stupeň závislosti 19200 Kč.

Žádost o příspěvek na bydlení

Další možností je např. podání žádosti o příspěvek na bydlení na místně příslušném úřadu práce, přiznání či nepřiznání této dávky státní sociální podpory je závislé na bytové a finanční situaci.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí