Poradna: Zkrácení výpovědní lhůty

štítky Poradna Právo Zaměstnání přečtete do minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Gabriela: Mohu v podstatě okamžitě nastoupit do nového zaměstnání, kde mi nabízí vyšší mzdu. Jak co nejrychleji skončím v současném zaměstnání? Lze nějak zkrátit výpovědní lhůtu?

Výpověď u stávajícího zaměstnavatele můžete podat i bez udání důvodu. V jednoduché písemné výpovědi byste pouze uvedla, že dáváte výpověď. Vhodné je si současně s odevzdáním výpovědi zaměstnavateli nechat její odevzdání potvrdit, ideálně na druhém výtisku, kde Vám převzetí výpovědi podepíše zodpovědný vedoucí pracovník.

Dvouměsíční výpovědní lhůta

Dle aktuálně platné legislativy platí, že v případě ukončení pracovního poměru výpovědí běží dvouměsíční výpovědní lhůta, která začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce po jejím doručení.

Praktický příklad

Paní XY podala výpověď 24. dubna. Od prvního května jí poběží dvouměsíční zákonná výpovědní lhůta, která bude trvat až do konce června.

Není kratší výpovědní lhůta

Dle aktuálně platné legislativy je ve všech zákonných případech dvouměsíční výpovědní lhůta, nejsou žádná speciální ustanovení pro kratší výpovědní lhůtu. Ani možnost okamžitého nástupu do nového zaměstnání není důvodem pro rychlejší ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnance.

Dohoda o ukončení pracovního poměru

V podstatě ihned můžete však pracovní poměr ukončit vzájemnou dohodou se zaměstnavatelem. S dohodou o ukončení pracovního poměru by však musel Váš zaměstnavatel souhlasit. Dohoda je dvoustranný právní akt.

Práce pro dva zaměstnavatele současně

V případě, že se Vám nepodaří s Vaším současným zaměstnavatelem dohodnout na ukončení pracovního poměru vzájemnou dohodou, potom může být řešením práce po dobu výpovědní lhůty pro oba zaměstnavatele. Pro nového zaměstnavatele však dočasně pravděpodobně na zkrácený úvazek, aby bylo možné časově obě práce zvládat. V případě práce alespoň v jednom měsíci během roku pro dva zaměstnavatele je však nutné počítat s tím, že je potřeba za daný rok podat daňové přiznání a nelze žádného z těchto zaměstnavatelů požádat o roční zúčtování daně.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí