Poradna: Známé byl přiznán důchod jenom 14 tisíc, je to možné?

štítek Poradna čtení na 2 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Alice: Sousedka odešla do důchodu a je překvapená, že jí byl přiznán důchod pouze kolem 14 tisíc korun. Skutečně může být důchod takto nízký? Asi za čtyři roky mám jít do důchodu taky a teď mám obavy, jaký budu mít důchod.

V lednu letošního roku činil průměrný důchod cca 19500 Kč. Důchod Vaší sousedky je tedy značně podprůměrný. Vaší sousedce mohl být přiznán takto nízký důchod, někteří penzisté pobírají starobní důchody i nižší. Nejedná se však o obvyklou situaci a došlo k ní z některého níže uvedeného důvodu (nebo jejich kombinací):

  • Velmi nízké příjmy Průměrné mzda za odpracované roky nedosahuje ani minimální mzdu, důvody mohou mít různé (např. upřednostňování práce na dohody, ze kterých se neplatilo pojistné, placení minimálních záloh na sociálním pojištění jako OSVČ, práce na zkrácený úvazek s nízkou mzdou, výrazné mezery v pojištění a rozmělnění osobního vyměřovacího základu).
  • Minimální doba pojištění Získání nízké minimální doby pojištění. Pro přiznání starobního důchodu je nutné získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 35 let. Při samotném výpočtu starobního důchodu je však rozdíl, zdali byla získání doba pojištění v rozsahu 35 let nebo 45 let.
  • Problémy s průběhem pojištění Nejasnosti v průběhu pojištění. Někteří občané mají nižší důchod, protože jim není započítán celý průběh pojištění, např. některý z bývalých zaměstnavatelů neplnil svoji zákonnou povinnost a při podání žádosti o důchod (ideálně před podáním žádosti o důchod) to žadatel o důchod neřešil nebo nepojištěná doba během pobírání invalidního důchodu I. a II. stupně nebo odchod do předčasného důchodu v nejdřívějším možném termínu při nízkých příjmech a nízké době pojištění.

Odchodu do důchodu se není potřeba bát

Lidé, kteří po celý život pracovali a odváděli z příjmu pojištění nemusí mít strach, že budou mít velmi nízký důchod, jak si ukážeme na praktickém příkladu.

Praktický příklad

Paní XY odejde v roce 2023 do starobního důchodu. Osobní vyměřovací základ má na úrovní minimální mzdy 17300 Kč a získala dobu pojištění v rozsahu 45 let. Paní XY bude přiznán starobní důchod 15718 Kč. Kdo odešel do důchodu ještě v roce 2022, ten je na tom výrazně lépe, neboť byl výhodnější výpočet důchodu.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí