Poradna: Nebyl jsem jediný den na úřadu práce a mám podprůměrný důchod

štítek Poradna čtení na 2 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Filip: Celý život jsem poctivě pracoval, nikdy jsem nebyl nezaměstnaný a přitom mi byl koncem října přiznán normální důchod necelých 19 tisíc korun. Není to divné?

Průměrný starobní důchod v červnu letošního roku činil dle statistických údajů České správy sociálního zabezpečení 20233 Kč, částka Vašeho měsíčního důchodu je tedy skutečně podprůměrná. Vzhledem k tomu, že neznám detailně Váš průběh pojištění, tak Vám však nejsem schopen říci, zdali Vám byl důchod vypočítán správně či nikoliv.

Dva důchodové parametry

Měsíční částka starobního důchodu závisí nejenom na získané době pojištění, kterou jste měl dle formulace dotazu hodně vysokou, ale i na dosahovaných příjmech v produktivním životě. Vzhledem k těmto skutečnostem můžete tedy mít řádný starobní důchod podprůměrný, neboť Vaše dosahované příjmy během produktivního života byly podprůměrné.

Rozhodné příjmy při výpočtu důchodu v roce 2023

Při výpočtu starobního důchodu v roce 2023 se hodnotí všechny rozhodné příjmy (tj. příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění) v letech 1986 až 2022. Rozhodující je následně průměrná hrubá měsíční mzda za odpracované roky v současné hodnotě. Několik lepších nebo naopak několik horších příjmových let ovlivní měsíční částku starobního důchodu méně než se na první pohled zdá. V praktickém příkladu níže Vám uvedu osobní vyměřovací základ (průměrnou hrubou měsíční mzdu za odpracované roky), kdy je řádný starobní důchod přiznaný v říjnu nižší než 19000 Kč.

Praktický výpočet

Pan XY získal vysokou dobu pojištění v rozsahu 46 let a odešel v říjnu letošního roku do starobního důchodu. Při osobním vyměřovacím základu ve výši 28500 Kč byl panu XY přiznán řádný starobní důchod 18939 Kč.

TIP: Důchodová kalkulačka

Závěrem

Při vysoké době pojištění v rozsahu 46 let nedosahuje řádný starobní důchod ani 19000 Kč, pokud je průměrná mzda za odpracované roky 28500 Kč a méně. Pokud jste měl vyšší příjmy v produktivním věku, potom pravděpodobně nebylo doloženo nějaké pojistné období, protože by byl měsíční starobní důchod vyšší, než uvádíte v dotazu.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí