Které důchody se budou zdaňovat za rok 2023?

štítky Daně Penze čtení na 2 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Právě od výše měsíční minimální mzdy se stanovuje hranice, od které podléhají starobní důchody dani z příjmu. Naprostá většina důchodců nebude mít ani v roce 2023 žádné daňové starosti.

Dle § 4 zákona o dani z příjmu, písmena h) jsou od daně z příjmu osvobozeny dávky z důchodového pojištění, a to až do částky ve výši 36násobku minimální mzdy platné k 1. lednu daného kalendářního roku. K 1. lednu 2023 činí minimální mzda 17300 Kč. Od daně z příjmu je tak osvobozen roční důchod do částky 622800 Kč. Takto vysoký roční státní důchod se pobírá zcela výjimečně. Naprostá většina penzistů, kteří mají pravidelný příjem pouze formou státního důchodu, nemá žádné daňové starosti. Sociální pojištění a zdravotní pojištění se ze státního důchodu státního důchodu neplatí nikdy, bez ohledu na částku státního důchodu.

Přivýdělek k důchodu a daně

Penzisté s ročním důchodem do limitu sice svůj důchod nezdaňují, ale pokud mají jiný zdanitelný příjem, tak tento příjem podléhá zdanění stejným způsobem jako u ostatních daňových poplatníků. Přiznání starobního důchodu nepřináší žádné automatické daňové osvobození. Na druhou stranu i příjemci starobního důchodu mají nárok na základní daňovou slevu na poplatníka. Pro celý rok 2023 činí sleva na poplatníka 30840 Kč. To v praxi znamená, že do ročního zdanitelného příjmu ve výši 205600 Kč nevzniká povinnost platit daň z příjmu, protože vypočtená daň z příjmu je nižší než sleva na poplatníka.

TIP: Kalkulačka řádného starobního důchodu 2023

Pracovní smlouva a povinné pojistné

Starobní důchodci pracující na základě klasické pracovní smlouvy, i např. na zkrácený úvazek, odvádí ze své hrubé mzdy i sociální a zdravotní pojištění, přestože již je jím přiznán starobní důchod a pro účely placení zdravotního pojištění jsou současně státními pojištěnci. Sazba sociálního pojištění činí 6,5 % z hrubé mzdy a sazba zdravotního pojištění 4,5 % z hrubé mzdy.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí