Poradna: Dlouhodobá nemoc a odchod do předčasného důchodu

štítky Penze Pojištění Poradna přečtete do minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Lukáš: Zajímalo by mě, jak se mi bude započítávat dlouhodobá nemoc, když odejdu do předčasného důchodu. Zvýší se mi z důvodu dlouhé nemoci nějak krácení nebo zhorší výpočet důchodu? Jak se nemoc projevuje při výpočtu předčasného důchodu?

Výše předčasného důchodu závisí na výši krácení za předčasnost, výši průměrné hrubé měsíční mzdy za odpracované roky (tzv. osobním vyměřovacím základu) a získané době pojištění. Krácení u předčasného důchodu činí 1,5 % výpočtového základu za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti.

Nemoc krácení nezvyšuje

Pracovní neschopnost ze zaměstnání, které zakládalo účast na nemocenském pojištění, před odchodem do předčasného důchodu přímo do výpočtové formule předčasného důchodu nevstupuje a nijak neovlivňuje krácení za předčasnost. Z důvodu dlouhodobé nemoci (ze zaměstnání zakládajícího účast na nemocenském pojištění) není následně nižší předčasný důchod ani řádný starobní důchod.

Jak se vypočítává průměrná mzda za odpracované roky?

Osobní vyměřovací základ při výpočtu předčasného důchodu se počítá z rozhodných příjmů od roku 1986. Při výpočtu řádného i předčasného důchodu v roce 2024 se osobní vyměřovací základ vypočítává z rozhodných příjmů v letech 1986 až 2023.

Hodnocení vyloučené doby pojištění

Období pracovní neschopnosti ze zaměstnání, které zakládalo účast na nemocenském pojištění, se hodnotí jako vyloučená doba pojištění. To zjednodušeně řečeno znamená, že průměrná mzda za odpracované roky se vypočítá z ostatních příjmů. Období pracovní neschopnosti tak nesnižuje osobní vyměřovací základ (průměrnou mzdu pro výpočet důchodu).

Nemoc po skončení zaměstnání a náhradní doba pojištění

Do doby pojištění se jako náhradní doba pojištění započítává i pracovní neschopnost po skončení zaměstnání zakládajícího účast na nemocenském pojištění, jestliže tato pracovní neschopnost pokračuje po skončení tohoto zaměstnání nebo došlo k pracovní neschopnosti v zákonné ochranné lhůtě po skončení zaměstnání.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí