První dva týdny nemoci v roce 2024

štítky Pojištění Právo Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

V prvních dvou týdnech nemoci dostávají zaměstnanci náhradu mzdy, kterou jim vyplácí zaměstnavatel. Jak se bude vypočítávat náhrada mzdy v příštím roce?

Náhrada mzdy náleží pouze za dny, které jsou pro zaměstnance v prvních dvou týdnech nemoci pracovními dny, přičemž základním vstupním údajem pro výpočet náhrady mzdy je průměrný hodinový výdělek v předchozím čtvrtletí. Při výpočtu náhrady mzdy se však průměrný hodinový výdělek redukuje. Redukční hranice v roce 2024 jsou: 256,55 Kč, 384,83 Kč a 769,48 Kč. K částce průměrného hodinového výdělku nad 769,48 Kč se při výpočtu náhrady mzdy v roce 2024 nebude přihlížet

  • V první redukční hranici se průměrný hodinový výdělek počítá z 90 %.
  • Ve druhé redukční hranici se průměrný hodinový výdělek počítá z 60 %.
  • Ve třetí redukční hranici se průměrný hodinový výdělek počítá z 30 %.

Celková náhrada mzdy následně činí 60 % redukovaného průměrného hodinového výdělku a celková náhrada mzdy za první dva týdny nemoci se vypočítá vynásobením hodinové náhrady mzdy a celkového počtu hodin.

Praktický výpočet

V praktickém příkladě úmyslně zvolíme vyšší mzdu, aby se názorně ukázal zápočet ve všech redukčních pásmech. Paní Gabriela má průměrnou hodinovou mzdu 410 Kč. Jak vysokou náhradu mzdy bude mít za 64 hodin?

  • Z první redukční hranice se započítá 230,8950 Kč (256,55 Kč × 90 %)
  • Z druhé redukční hranice se započítá 76,9680 Kč (384,83 Kč – 256,55 Kč) × 60 %)
  • Ze třetí redukční hranice se započítá 7,5510 Kč (410 Kč – 384,83 Kč) × 30 %)
  • Redukovaný průměrný hodinový výdělek činí tedy 315,4140 Kč (230,8950 Kč + 76,9680 Kč + 7,5510 Kč)

Náhrada mzdy za jednu hodinu je tedy 189,2484 Kč (60 % z 315,4140 Kč) a za 64 hodin náleží paní Gabriele náhrada mzdy v celkové výši 12112 Kč.

Výše náhrady mzdy dle průměrné mzdy

V tabulce níže máme vypočtenu náhradu mzdy u jednotlivých průměrných hodinových výdělků za 40 hodin nemoci dle výpočtové formule roku 2024.

Průměrný hodinový výdělek Náhrada mzdy za 40 hodin
150 Kč 3240 Kč
200 Kč 4320 Kč
250 Kč 5400 Kč
300 Kč 6168 Kč
350 Kč 6888 Kč
400 Kč 7498 Kč
500 Kč 8218 Kč
700 Kč 9658 Kč

Petr Gola

Další články k tématu Nemocenská v roce 2024

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí