Poradna: Pracovala jsem pouze 15 let, jaký budu mít důchod

štítek Poradna čtení na 2 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Anna: Budu mít důchod alespoň 15 tisíc, když jsem z důvodu péče o děti odpracovala pouze 15 roků?

Aby Vám byl vůbec starobní důchod přiznán, tak jste musela získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 35 let. Do doby pojištění se Vám budou mimo odpracované roky počítat i náhradní doby pojištění (např. péče o děti do 4 let, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu nebo doba studia před rokem 2010 v zákonném rozsahu). Pokud jste spolu s náhradními dobami pojištění (dle dotazu zejména s ohledem na péči o děti) získala dobu pojištění alespoň 35 let, tak Vám bude starobní důchod přiznán.

Jak vysoký starobní důchod budete mít?

Měsíční částka starobního důchodu závisí na získané době pojištění (včetně náhradních dob pojištění) a průměrné hrubé měsíční mzdě za odpracované roky (tzv. osobním vyměřovacím základu). Při výpočtu starobního důchodu v roce 2023 se hodnotí roky 1986 až 2022.

Vzhledem k tomu, že neuvádíte, jak vysoké příjmy jste v jednotlivých letech měla a ani jak vysokou dobu pojištění jste spolu s náhradními dobami pojištění získala, tak Vám bohužel nemohu říci ani orientační výši starobního důchodu. Náhradní doby pojištění platí mezi vyloučené doby pojištění a brání tedy „rozmělnění“ osobního vyměřovacího základu. V praxi tedy mohou mí i občané s nižším počtem odpracovaných let relativně vysoký starobní důchod, pokud celkově získali vysokou dobu pojištění a za tyto odpracované roky měli nadprůměrnou mzdu.

Vzhledem k Vašemu dotazu níže v praktickém příkladu namodeluji dvě různé varianty pojištění, kdy je starobní důchod dle výpočtové formule letošního roku 15000 Kč, abyste viděla, že vstupní parametry mohou být značně rozdílné. Při vyšší době pojištění může být průměrná mzda za odpracované roky ještě nižší, aby byl starobní důchod 15000 Kč. K této částce 15000 Kč je nutné připočíst výchovné ve výši 500 Kč na každé dítě.

Praktický příklad

Paní XY má průměrnou mzdu za odpracované roky 29790 Kč a získala dobu pojištění 35 let, v roce 2023 jí bude přiznán starobní důchod 15000 Kč + výchovné v závislosti na počtu dětí.

Paní AB má průměrnou mzdu za odpracované roky 19753 Kč a získala dobu pojištění 40 let, v roce 2023 jí bude přiznán starobní důchod 15000 Kč + výchovné v závislosti na počtu dětí.

TIP: Výpočet řádného důchodu

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí