Poradna: Bezdůvodná výpověď důchodci

štítky Poradna Právo Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Zdeněk: Jsem v důchodu již tři roky a stále pracuji. Zaměstnavatel mi však řekl, že již pro mě nemá práci a v podstatě ze dne na den se mnou přestal počítat. Jaká pravidla ohledně ukončení zaměstnání pro mě platí, když jsem v důchodu? Nechci dělat problémy, ale pracoval jsem vždy dobře a nějaké peníze na závěr si zasloužím.

Pracovní poměr musí být vždy ukončen v souladu se zákoníkem práce. I když pobíráte řádný starobní důchod, tak Váš zaměstnavatel nemůže s Vámi ukončit pracovní poměr nějakým zjednodušeným způsobem.

Nutnost odůvodněné výpovědi

Dle aktuálně platné legislativy platí, že zaměstnavatel s Vámi může ukončit pracovní poměr pouze pro důvody uvedené v zákoníku práce, bezdůvodné ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele není aktuálně možné. O případných změnách a zjednodušení podání výpovědi ze strany zaměstnavatele se vedou diskuse a v budoucnu může být situace odlišná, rozhodující je však aktuálně platný legislativní stav a ten bezdůvodnou výpověď podanou zaměstnavatelem neumožňuje. Nejčastěji podávají zaměstnavatelé zaměstnanci výpověď pro nadbytečnost, dle § 52, písmene c) zákoníku práce.

Nárok na zákonné odstupné

Když zaměstnanec obdrží od zaměstnavatele výpověď pro důvody, na kterých nenese vinu, což je i případ uváděné nadbytečnosti, tak má nárok na zákonné odstupné dle § 67 zákoníku práce. Nárok na zákonné odstupné přitom mají i starobní důchodci v klasické výši, nedochází k žádnému krácení.

Jiná pravidla platí pro zaměstnance

Pouze na doplnění uvádím, že zaměstnanec může již nyní podat zaměstnavateli bezdůvodnou výpověď.

Rychlejší ukončení? Pouze dohodou

Vzájemnou dohodou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem může být pracovní poměr ukončen velmi rychle, s takovou dohodou však musí souhlasit obě strany, jedná se o dvoustranný právní akt.

Výpovědní lhůta

V případě obdržení výpovědi běží dvouměsíční výpovědní lhůta, která začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce po jejím doručení druhé straně. Během výpovědní lhůty nedochází k žádnému snížení hrubé mzdy.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí