Jak se liší výpověď ze zaměstnání?

štítky Právo Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: pixabay.com, ilustrační fotografie

Ukončit pracovní poměr výpovědí může zaměstnanec i zaměstnavatel. Jaké jsou rozdíly?

Situace na trhu práce je stále velmi příznivá, zaměstnanci mohou v případě touhy po změně snadno ukončit pracovní poměr výpovědí. Pracovní poměr však může ukončit výpovědí i zaměstnavatel. Pro písemnou výpověď však platí rozdílná pravidla. Podívejme se v praktických příkladech na nejdůležitější z nich.

Výpovědní důvod

Zaměstnanec Jaroslav chce nastoupit k novému zaměstnavateli. Stávajícímu zaměstnavateli tedy podá písemnou výpověď. Pan Jaroslav může kdykoliv podat výpověď bez udání důvodu.

Zaměstnavatel XY chce dát svému zaměstnanci Romanovi výpověď. Zaměstnavatel však může dát zaměstnanci výpověď pouze při splnění některé ze zákonných podmínek uvedených v zákoníku práce, v praxi nejčastěji pro nadbytečnost dle § 52, písmena c).

Pro podanou výpověď v obou případech však platí, že pracovní poměr skončí uplynutím dvouměsíční výpovědní lhůty, která začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce po doručení výpovědi.

Nárok na odstupné

Zaměstnanec Radim dal zaměstnavateli výpověď po 10 odpracovaných letech. Přestože zaměstnanec Radim pracoval u zaměstnavatele velmi kvalitně a dlouho, tak nemá na odstupné nárok. Když podá zaměstnanec sám výpověď, tak mu odstupné nenáleží.

Zaměstnavatel AB podal zaměstnanci Markovi výpověď po třech odpracovaných letech pro nadbytečnost. Zaměstnanci Markovi vzniká nárok na tříměsíční odstupné, neboť dle § 67 zákoníku práce náleží zaměstnanci, kterému u zaměstnavatele trval pracovní poměr alespoň dva roky, odstupné ve výši trojnásobku průměrného výdělku, jestliže byl pracovní poměr ukončen z důvodů, na kterých nenese zaměstnanec vinu, tedy dle § 52, písmene a) až d). Výše odstupného je zákoníkem práce odstupňována.

Výše podpory v nezaměstnanosti

Paní Natálie podala v zaměstnání výpověď, přestože ještě nemá zajištěnou novou práci, protože jí vykonávaná práce nevyhovovala. Paní Natálie se po uplynutí výpovědní lhůty registruje na úřadu práce, ale bude mít nárok na podporu v nezaměstnanosti jen ve výši 45 % rozhodného příjmu po celou dobu pobírání podpory v nezaměstnanosti, neboť sama podala výpověď.

Paní Simona obdržela výpověď a po uplynutí výpovědní lhůty se rovněž registruje na úřadu práce. Paní Simona bude mít první dva měsíce nárok na podporu v nezaměstnanosti v rozsahu 65 % z rozhodného příjmu, další dva měsíce v rozsahu 50 % z rozhodného příjmu a zbytek podpůrčí doby v rozsahu 45 % podpůrčí doby.

Petr Gola

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí