Daňové osvobození u pasivních příjmů

štítek Daně čtení na 2 minuty

foto: unsplash.com, ilustrační fotografie

Některé pasivní příjmy jsou od daně z příjmu osvobozeny a z jiných se odvádí přímo 15% srážková daň. Otázku zdanění je potřeba mít vždy vyřešenu a postupovat v souladu se zákonem. Podívejme se na několik vybraných praktických příkladů.

Povinné pojistné se neplatí z pasivních příjmů nikdy, u daně z příjmu fyzických osob je situace složitější a záleží na více faktorech.

Praktický příklad 1 – prodej domu

Pan Jaroslav koupil v roce 2013 za nízkou cenu dům, ve kterém nebydlel a postupně ho zrekonstruoval. Nyní v roce 2019 ho velmi výhodně prodal. Pan Jaroslav nebude z prodeje nemovitosti platit daň z příjmu, neboť mezi nabytím a prodejem uplynula lhůta delší než 5 let, jedná se o daňově osvobozený příjem.

Praktický příklad 2 – pronájem nemovitosti

Paní Hana v roce 2019 pronajímá malý byt. Příjem z pronájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu podléhá zdanění. Paní Hana bude muset daňový základ (příjem ponížený o výdaje) zahrnout do vlastního daňového přiznání.

Praktický příklad 3 – prodej cenných papírů

Pan Karel prodá s vysokým ziskem cenné papíry po čtyřech letech od jejich pořízení. Příjem z prodeje cenných papírů je v tomto případě osvobozen od daně z příjmu, neboť je splněn tříletý časový test mezi pořízením a prodejem.

Praktický příklad 4 – termínovaný účet

Paní Eva si spoří na termínovaném účtu. Výnosy z termínovaných účtů podléhají 15% srážkové dani. Zdanění je tedy konečné a paní Eva nemá žádné daňové starosti a může svého zaměstnavatele požádat o roční zúčtování daně.

Praktický příklad 5 – dividenda od tuzemské společnosti

Paní Klára má příjem formou dividendy od tuzemské společnosti, takový příjem je rovněž sražen u zdroje formou 15% srážkové daně a paní Klára nemá žádné daňové starosti.

Praktický příklad 6 – dědictví a dar

Pan Jaroslav zdědil po dědovi finanční hotovost a od sestry obdržel finanční dar. Ani jeden z těchto pasivních příjmů nepodléhá zdanění. Dědictví je od daně z příjmu osvobozeno. U darů splňuje pan Jaroslav podmínku daňového osvobození.

Petr Gola

Další články k tématu Pasivní příjem

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí