Povinnost vyplnění daňového přiznání

štítek Daně čtení na 2 minuty

foto: unsplash.com, ilustrační fotografie

Občané mající pasivní příjmy musí za kalendářní rok podat daňové přiznání. Nerozlišuje se přitom, zdali se jedná o zaměstnance, studenty nebo penzisty. Za zaměstnance nemůže v takových případech provést roční zúčtování zaměstnavatel. Na co při vyplňování daňového přiznání nezapomenout?

Za zaměstnance nemůže provést zaměstnavatel roční zúčtování daně a zaměstnanci si musí sami podat daňové přiznání, jestliže za kalendářní rok mají zdanitelné příjmy dle § 7 až § 10 vyšší než 6 000 Kč. Hodnotí se příjmy, nikoliv hrubý zisk. Zaměstnanci mající pasivní zdanitelné příjmy si tedy musí kromě mimořádných nízkých příjmů sami podat daňové přiznání, k jehož vyplnění budou potřebovat od všech zaměstnavatelů, pro které pracovali v průběhu roku potvrzení o zdanitelných příjmech.

Sleva na poplatníka náleží vždy

V daňovém přiznání se vždy uplatní základní daňová sleva na poplatníka v částce 24 840 Kč, a to bez ohledu na strukturu daňových příjmů či životního statusu daňového poplatníka. Nárok na základní daňovou slevu na poplatníka mají tedy např. i penzisté s ročními zdanitelnými příjmy pouze z pronájmu či ostatních daňových příjmů.

Ostatní daňové slevy a daňové odpočty

V daňovém přiznání uplatní daňový poplatník všechny daňové slevy a daňové odpočty, na které má nárok. Při využití pouze základní daňové slevy na poplatníka je roční daňová povinnost nulová až do zdanitelného základu daně v částce 165 600 Kč. Při uplatnění dalších daňových slev (např. na studenta v roční částce 4 020 Kč) se limit pro nulovou roční daň z příjmu zvyšuje. Jestliže má např. penzista roční daňový základ ze zdanitelných pasivních příjmů nižší než 165 600 Kč, potom sice nezaplatí nic na dani z příjmu, přesto však musí v řádném termínu doručit daňové přiznání na místně příslušný finanční úřad.

Nelze čerpat daňový bonus

Na daňový bonus vzniká nárok v případě, že uplatňované daňové zvýhodnění na děti je vyšší než vypočtená daň z příjmu. Daňový bonus v takovém případě náleží ve výši rozdílu mezi daňovým zvýhodněním a vypočtenou daní z příjmu. Pro čerpání ročního daňového bonusu za rok 2019 je nutné mít roční příjem ze závislé činnosti nebo samostatné výdělečné činnosti alespoň ve výši 80 100 Kč. Občané pouze s pasivními příjmy tedy nemají nárok na daňový bonus, neboť pasivní příjmy se nehodnotí do příjmového limitu pro nárok na daňový bonus.

Petr Gola

Další články k tématu Pasivní příjem

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí