Vyšší mzda, nespokojenost s kolegy či nadřízenými jsou nejčastější důvody pro změnu práce

štítek Zaměstnání čtení na 3 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Výše mzdy patří k nejčastějším důvodům ke změně zaměstnání. Dramatický nárůst počtu volných míst v uplynulých dvou letech (143 tis volných míst ve 2/2017 vs 333 tis. volných míst ve 2/2019) významnou měrou přispěl k vyšším mzdám ve všech sektorech. Nejnovější průzkum personálně poradenské společnosti Hays však ukázal, že nástup do nového zaměstnání není důvodem přestat sledovat další pracovní nabídky. Zajímavých pracovních příležitostí je stále mnoho a uchazeči mění místo i několikrát během jednoho roku, i přesto, že mají vyhovující místo i finanční ohodnocení.

„Uchazeči chtějí z aktuálně dobré situace na pracovním trhu vytěžit co nejvíce. Řada z nich ani nemusí práci aktivně hledat a pouze přijímá a hodnotí nabídky, které získá napřímo, například prostřednictvím profilu na sociálních sítích. Častější změny zaměstnavatelů v průběhu jednoho roku pak vídáme především u mladých uchazečů, kteří své místo na pracovním trhu teprve hledají, zkoušejí různé možnosti a trh jim to umožnuje.“, komentuje výsledky průzkumu Ladislav Kučera, ředitel společnosti Hays pro Česko a Rumunsko.

Průzkum Hays zaměřený na růst mezd kvalifikovaných pracovníků a specialistů a jejich přístup ke změně pracovního místa probíhal v závěru roku 2018 a zúčastnilo se ho více než 2,200 osob.

Téměř polovina respondentů změnila v minulém roce práci. Proč?

Zaměstnání v roce 2018 změnilo 48% účastníků průzkumu a dalších 13% se k tomuto kroku právě chystalo. Nejčastěji lidé plánovali změnu z důvodu nabídky vyšší mzdy – tak odpovědělo 43% lidí. Druhým nejčastějším důvodem je pak se 38% procenty nespokojenost s vedením společnosti či v týmu, na třetím místě se pak objevila náplň práce, která nevyhovuje 21% respondentů, lokalita byla problémem pro 8% lidí.

Růst mezd v roce 2018

70% respondentů průzkumu potvrdilo, že u nich došlo v roce 2018 ke zvýšení mzdy, bez ohledu na to, zda zaměstnavatele změnili či nikoliv. V 18% případů došlo k navýšení do 5%. Poměrně razantního zvýšení mzdy, které převyšovalo 20%, se dočkalo více než 16% respondentů – tedy každý šestý z dotázaných.

Potěšujícím faktem je, že spokojenost po finanční stránce cítí většina respondentů: Mzdu dle svého očekávání dostává 23% odpovídajících. Dalších 40% se cítí být spíše spokojeno. Jistou nespokojenost pociťuje 17% respondentů a dalších 20% účastníků průzkumu se cítí být v porovnání se situací na pracovním trhu či konkurencí podhodnoceno.

Přes všechny tyto skutečnosti, 28% respondentů potvrdilo, že se již nachází v některé fázi výběrového řízení a dalších 49% se nebude bránit změně v případě nabídky zajímavé pracovní příležitosti

Co z toho vyplývá? Téměř polovina respondentů změnila práci minulý rok, získali lepší mzdu a v 63% případů se po finanční stránce cítí spokojeně. I přesto, 77% účastníků průzkumu je připraveno ke změně, objeví-li se vhodná nabídka.

Co nám v práci vadí nejvíce?

Nejčastěji si stěžujeme na problémy s nadřízeným a kolegy – tak to má celá čtvrtina respondentů. Jmenovitě pak uvádí kolektiv kolegů, nekompetentní vedení, nedostatečnou či chybějící komunikaci ve firmě a také chybějící uznání kvalitně odvedené práce. Na finance si stěžuje 14% lidí a každému desátému z dotázaných chybí prostor pro další rozvoj – ať už možnost povýšení, odborných školení nebo samostatného rozhodování.

„S koncem loňského roku bylo v některých sektorech patrné ochlazení v růstu mezd – řada společností již dosáhla maximálních úrovní. Uchazeči proto posuzují nabídky komplexně, vítají otevřené a upřímné jednání, méně formální přístup k vedení pohovorů nebo možnost seznámit se s týmem ještě před nástupem.“, uzavírá Ladislav Kučera z Hays.

Tiskové oddělení Dům financí

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí