Budoucí žadatelé o důchod budou mít vyšší nepojištěnou dobu

štítky Penze Pojištění Právo přečtete do minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Postupné zvyšování důchodového věku bude mít u některých žadatelů o důchod za následek i rozšíření nepojištěné doby pojištění, což bude znamenat i snížení průměrné mzdy za odpracované roky. Částečným řešením bude moci být dobrovolné důchodové pojištění.

Z důvodu postupného prodlužování řádného důchodového věku bude stoupat počet občanů v předdůchodovém věku, kteří budou mít problém najít pracovní uplatnění na trhu práce. Připravované legislativní změny přitom počítají s postupným růstem řádného důchodového věku nad 65 let.

Předčasný důchod nebude pro všechny

Lidé, kteří získají dostatečnou dobu pojištění, budou delší nezaměstnanost v předdůchodovém věku řešit odchodem do trvale kráceného předčasného důchodu. Vždy však bude vhodné odcházet do předčasného důchodu nejdříve po vyčerpání podpory v nezaměstnanosti, na kterou mají občané starší 55 let nárok 11 měsíců. • Od října 2024 bude možné do předčasného důchodu odejít pouze za předpokladu získání doby pojištění minimálně v rozsahu 40 let. Minimální doba pojištění pro přiznání předčasného důchodu se zvyšuje z 35 let na 40 let. Lidé bez dostatečné doby pojištění nebudou mít na odchod do předčasného důchodu nárok.

Evidence na úřadu práce se počítá omezeně

Vzhledem k tomu, že evidence na úřadu práce se do doby pojištění ovlivňující důchodové nároky započítává v omezeném rozsahu, tak dlouhodobě nezaměstnaným lidem v předdůchodovém věku nebude růst doba pojištění a ještě se jim „rozmělní“ jejich osobní vyměřovací základ. Zvýšení důchodového věku tedy některým nezaměstnaným lidem v předdůchodovém věku nepřímo sníží starobní důchod.

Jak se započítává evidence na úřadu práce pro důchod?

Dle aktuálně platné legislativy se evidence na úřadu práce jako náhradní doba pojištění započítává vždy, když náleží podpora v nezaměstnanosti. Období evidence na úřadu práce, kdy již podpora v nezaměstnanosti nenáleží se započítává maximálně v rozsahu tří let, přičemž se toto období zjišťuje zpětně a do věku 55 let se započítává maximálně v rozsahu jednoho roku.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí