Poradna: Půlroční nemocenská a nárok na invalidní důchod

štítky Invalidita Pojištění Poradna přečtete do minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Irena: Na nemocenské jsem šestým měsícem. Za jak dlouho mi bude přiznán invalidní důchod? Jakou částku invalidního důchodu mohu očekávat, když mám lehce podprůměrnou mzdu?

Nemocenská se automaticky nezmění na invalidní důchod. Jestliže máte závažnější zdravotní problémy, tak si musíte požádat o invalidní důchod. Žádost o invalidní důchod je vhodné konzultovat s ošetřujícím lékařem. Několikaměsíční pracovní neschopnost není zárukou, že bude přiznán invalidní důchod. Někteří občané pobírají nemocenskou celý rok a následně nastoupí opět do zaměstnání a nárok na invalidní důchod nemají.

Přiznání invalidního důchodu

Invalidní důchod je přiznán, pokud je posudkovým lékařem přiznána invalidita prvního stupně, druhého stupně nebo třetího stupně. Žadatelé o invalidní důchod současně musí získat minimální dobu pojištění, aby mohli invalidní důchod pobírat na účet. Minimální doba pojištění se liší dle věku. Např. občané starší 28 let musí získat alespoň dobu pojištění v rozsahu 5 let v posledních 10 letech. Občané starší 38 let splní podmínku minimální doby pojištění, i když získají dobu pojištění alespoň v rozsahu 10 let v posledních 20 letech.

Částka invalidního důchodu

Měsíční částka invalidního důchodu následně závisí na přiznaném stupni invalidity, výši rozhodných příjmů před přiznáním invalidity a získané době pojištění (včetně dopojištěné doby pojištění). Bez detailní znalosti průběhu pojištění nelze invalidní důchod vypočítat. Pro orientaci Vám uvedu částky průměrného invalidního důchodu k 31. 12. 2023.

  • průměrný invalidní důchod prvního stupně činil 9685 Kč
  • průměrný invalidní důchod druhého stupně činil 11412 Kč
  • průměrný invalidní důchod třetího stupně činil 17014 Kč

Kalkulačka invalidního důchodu

Abyste měla představu, jak se jednotlivé invalidní důchody liší a jakou částku invalidního důchodu lze očekávat v závislosti na přiznaném stupni invalidity, výši příjmů a získané době pojištění, tak můžete použít naši kalkulačku invalidního důchodu pro rok 2024.

TIP: Kalkulačka invalidního důchodu v roce 2024

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí