Zdravotní pojišťovna pro novorozence

štítky Mateřská Pojištění přečtete do minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Každý občan s trvalým pobytem v Česku musí být pojištěn u jedné ze sedmi zdravotních pojišťoven působících na trhu. Ze systému veřejného zdravotního pojištění se nelze odhlásit a nelze ho nahradit nějakým komerčním pojištěním. Zdravotní pojišťovnu je možné změnit. Jak je to však u novorozence?

Možnost změny zdravotní pojišťovny je jedním ze základních práv všech pojištěnců, přičemž změnit lze zdravotní pojišťovnu jednou za 12 kalendářních měsíců, ve dvou zákonných termínech: od 1. ledna nebo od 1. července.

Termín pro podání přihlášky k nové pojišťovně

Přihlášku k nové zdravotní pojišťovně je nutné podat v předcházejícím pololetí, nejpozději však tři měsíce před požadovaným termínem. Někteří pojištěnci změnili zdravotní pojišťovny již několikrát, jiní ani jednou.

Nelze mít nižší platby na zdravotním pojištění z důvodu změny pojišťovny

Změna zdravotní pojišťovny nemá vliv na výpočet zdravotního pojištění. Sazby zdravotního pojištění jsou jednotné, takže změnou zdravotní pojišťovny nelze ušetřit na zdravotním pojištění. Zdravotní pojištění je povinnou daní, pouze za státní pojištěnce platí zdravotní pojištění stát (např. za penzisty, studenty, příjemce rodičovského příspěvku).

U které pojišťovny je novorozenec?

U novorozence nemají rodiče možnost volby zdravotní pojišťovny. Novorozence musí rodiče přihlásit do 8 dní ke zdravotní pojišťovně (dle § 10, odstavce 6) zákona o veřejném zdravotním pojištění č. 48/1997 Sb.), u které je pojištěna jeho matka. Tato povinnost je i tehdy, jsou-li oba rodiče pojištěni u různých zdravotních pojišťoven.

Vyplnění potřebného formuláře

Přihlásit novorozence k veřejnému zdravotnímu pojištění je možné osobně nebo elektronicky. Vyplňuje se formulář „přihláška pojištěnce“, k přihlášce je potřeba dodat i rodný list dítěte, který vystavuje matriční úřad.

Změna zdravotní pojišťovny u dítěte

Právní nárok na změnu zdravotní pojišťovny mají i děti, za které vyřizuje potřebnou zákonnou administrativu zpravidla rodič.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí