Poradna: Platí se na KÚ poplatek při darování nemovitosti?

štítky Domácnost Poradna Realitní trh čtení na 2 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Aleš: Otec mi chce darovat byt, který koupil asi před sedmi roky a z pronájmu v posledních letech částečně financoval mé vysokoškolské studium. Nyní mi chce byt darovat. Budou s darováním spojeny nějaké daňové povinnosti a jak to bude na katastru nemovitosti?

Jestliže se Váš otec rozhodl, že chce, abyste byl majitelem daného bytu, tak musí dojít ke změně v katastru nemovitosti. I při darování nemovitosti musí být podán návrh na vklad na příslušný katastrální úřad, ke kterému je nutné přiložit předmětnou darovací smlouvu (s ověřenými podpisy). Návrh na vklad je zpoplatněn, a sice částkou 2000 Kč. Darovací smlouva musí obsahovat všechny rozhodné skutečnosti pro provedení návrhu na vklad.

Vyplnění internetového formuláře

Vyplnění návrhu na vklad je poměrně snadné a lze použít i on-line formulář, čímž se výrazně eliminuje riziko chyby v nějakém důležitém údaji, kvůli čemuž by nemohl příslušný katastrální úřad vklad povolit. Při použití on-line formuláře nelze např. uvést jiné údaje ohledně bytu, než který dárce skutečně vlastní. Katastr nemovitosti je veřejnou listinou a nahlédnout do katastru nemovitosti je přes internet snadné.

Daňové osvobození od daru

Daň z příjmu fyzických osob se z obdrženého bytu darem od otce neplatí, neboť dle § 10 zákona o dani z příjmu platí, že od daně z příjmu je osvobozen bezúplatný příjem, kde patří i darování nemovitosti, pokud se jedná o dar od příbuzného v linii přímé. Tato podmínka je při splnění darované nemovitosti od otce splněna. Daň z příjmu platit nebudete.

Daň z nemovitých věcí

Každoročně platí majitelé nemovitosti daň z nemovitých věcí. Pro rok 2024 platí tuto daň majitel zapsaný v katastru nemovitosti k 1. lednu letošního roku. Dle formulace dotazu tuto podmínku splňuje Váš otec, takže pro rok 2024 daň z nemovitých věcí zaplatí on. Vy jako nový majitel nemovitosti budete mít povinnost podat do konce ledna 2025 daňové přiznání pro rok 2025 a v roce 2025 již daň z nemovitých věcí budete platit.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí