Pouhých 13 % lidí využívá doplňkové penzijní spoření. Je výhodné?

štítky Penze Spoření čtení na 3 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Ve státem podporovaném III. důchodovém pilíři si spoří na penzi 4,5 miliónů lidí, z toho v doplňkovém penzijní spoření pouze 13 %. Vyplatí se přejít z penzijního připojištění do doplňkového penzijního spoření?

Vlastní spoření na penzi ve třetím důchodovém pilíři podporuje stát při splnění zákonných podmínek formou měsíčního státního příspěvku, formou daňového odpočtu a daňovým osvobozením pro příspěvky zaměstnavatele zaměstnanci na smlouvu. Mezi produkty III. důchodového pilíř patří penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření. Státní podpora u obou produktů je zcela stejná, ale od roku 2013 již nelze penzijní připojištění uzavřít. „Přejít z penzijního připojištění na doplňkové penzijní spoření je však možné, potřebná administrativa je jednoduchá a vyplatí se zejména mladším lidem," vysvětluje Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

Nezáporné zhodnocení brzdí výnosnost

U penzijního připojištění nemohou penzijní společnosti klientům připsat záporné zhodnocení. To tedy znamená, že investiční možnosti jsou velmi omezené a roční výnosnost u penzijního připojištění nemůže být nikdy vysoká a hlavním cílem je poražení roční inflace. V dlouhodobém investičním horizontu je tedy výhodnější doplňkové penzijní spoření, u kterého lze dosáhnout zajímavějšího zhodnocení, a to i nad 5% roční hranicí. „U doplňkového penzijního spoření je přitom možné si zvolit investiční strategii a tu během let změnit, mladší klienti mohou zvolit dynamickou variantu a následně ve vyšším věku přejít na konzervativní variantu," doplňuje Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

Pro čerpání předdůchodu je změna nutností

Obliba předdůchodů pomalu roste a v budoucnu se dá očekávat ještě zvýšený zájem lidí o tuto peněžní formu čerpání naspořených peněz z doplňkového penzijního spoření. Hlavní výhodou předdůchodu je, že je možné se vyhnout finančně nevýhodnému předčasnému důchodu a přitom nebýt v předdůchodovém věku bez finančních prostředků, přičemž je zdravotní pojištění placeno státem. Do předdůchodu je možné odejít nejdříve 5 let před dosažením řádného důchodového věku muže stejného ročníku narození. Měsíční částka předdůchodu musí činit alespoň 30 % průměrné mzdy. Předdůchod je možné čerpat pouze z doplňkového penzijního spoření. Klienti, kteří chtějí čerpat předdůchod a mají uzavřenu smlouvu o penzijním připojištění, musí svoji smlouvu „převést“ na doplňkové penzijní spoření. „Brzdou masivnějšího čerpání předdůchodu jsou nízké úspory na smlouvě. Vhodné je tedy spořit na smlouvu alespoň 1 000 Kč měsíčně, což přináší měsíční maximální státní příspěvek 230 Kč a ještě si nechat přispívat na smlouvu od zaměstnavatele, což je daňově výhodné pro zaměstnavatele i zaměstnance," dodává Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

Zaměstnavatelé přispívají málo

Příjemnou legislativní novinkou pro rok 2017 bylo zvýšení ročního limitu pro daňové osvobození pro příspěvky zaměstnavatele zaměstnanci na státem podporované finanční produkty z 30 000 Kč na 50 000 Kč, mezi které patří i produkty III. důchodového pilíře. Z příspěvku do limitu neplatí žádné daně ani zaměstnanec ani zaměstnavatel. Rozhodně se vyplatí této daňové výhody využít. Zapojení zaměstnavatelů na spoření na penzi zaměstnanci je velmi důležité. „Zaměstnancům však na smlouvu III. důchodového pilíře přispívá pouze pětina zaměstnavatelů a průměrný měsíční příspěvek činí přibližně pouze 800 Kč a není tedy zdaleka vyčerpána částka pro daňové osvobození. Zaměstnanci by se zaměstnavateli měli jednat nejenom o zvýšení hrubé mzdy, ale i o zvýšení příspěvku na svoji smlouvu," upozorňuje Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

O společnosti FINFOCUS

FINFOCUS je profesionální poradenská společnost, která neustále inovuje trendy v poradenství, aby vždy klient získal maximum. Chceme, aby náš klient dokázal rozlišit standard úrovně poradenství na trhu od poradenství FINFOCUS, které rozdělujeme do vysoce kvalifikovaných stupňů – exkluzivní, prémiové, privátní a firemní poradenství. Vyhrávejte nad penězi a vytvořte si budoucnost – strávíte v ní zbytek života!

Tiskové oddělení Dům financí

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí