Dlouhodobá nezaměstnanost přináší problémy

štítek Penze čtení na 2 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Občané, kteří jsou dlouhodobě v evidenci na úřadu práce, mají finanční a sociální problémy. Zpětné začlenění do pracovního procesu je následně velmi náročné. Při dlouhodobé nezaměstnanosti se čerpají pouze sociální dávky. A při vzniku invalidity nevznikne nárok na invalidní důchod.

Při delší nezaměstnanosti se ztrácí pracovní návyky, rychle mizí pracovní znalosti a dovednosti a umění pracovní komunikace. Dlouhodobá nezaměstnanost je nepříznivá pro celou ekonomiku. Rodiny s dlouhodobě nezaměstnanými mají finanční problémy a jsou odkázány pouze na sociální dávky.

Podpora v nezaměstnanosti náleží pouze při splnění zákonných podmínek a po omezenou dobu. Dle věku se podpora v nezaměstnanosti vyplácí od 5 měsíců po 11 měsíců.

Nezaměstnaní občané v evidenci na úřadu práce nesplňující podmínky pro přiznání podpory v nezaměstnanosti jsou odkázáni na sociální dávky. I sociální dávky vyplácí místně příslušný úřad práce. Jejich přiznání však není automatické, testuje se finanční a majetková situace celé domácnosti.

Jaké rizika přináší delší nezaměstnanost?

Občané dlouhodobě vedeni na úřadu práce nemají samozřejmě nárok na nemocenské dávky (nemocenskou, mateřskou, ošetřovné), protože jim netrvá pracovní poměr. Současně mohou mít zdravotní problémy a není jim přiznán invalidní důchod. Proč? Doba evidence na úřadu práce po dobu, kdy nenáleží podpora v nezaměstnanosti, se počítá jako náhradní doba pojištění pro důchodové účely do 55 let pouze v rozsahu jednoho roku. Přiznání invalidity k zasílání invalidního důchodu každý měsíc na účet nestačí. Žadatelé o invalidní důchod musí získat i potřebnou dobu pojištění, která se liší dle věku. Občané starší 28 let musí získat dobu pojištění 5 let v posledních 10 letech, aby jim vznikl nárok na invalidní důchod. Dlouhodobá nezaměstnanost tedy brání přiznání invalidního důchodu i při zdravotních problémech a komplikacích.

Starobní důchod nemusí být přiznán

Rovněž pro přiznání starobního důchodu musí být získána potřebná doba pojištění. V roce 2014 je nutné získat dobu pojištění v rozsahu 30 let. Nedostatečná doba pojištění je důvodem, proč není státní důchod přiznán. Dlouhodobá nezaměstnanost je tedy nejenom aktuálním problémem, kdy je rodina odkázána na sociální dávky, ale znamená i problémy do budoucna. I při špatném zdravotním stavu nebo dosažení důchodového věku nemusí být přiznán invalidní nebo starobní důchod. A rodina je nadále odkázána na sociální dávky.

Přijmout i hůře placenu práci

Po několikaměsíční nezaměstnanosti, kdy se nedaří najít adekvátní pracovní uplatnění odpovídající vzdělání a získaným pracovním zkušenostem, je vhodné slevit z nároků a najít si i třeba pomocnou práci. Dočasně. A mezitím dál hledat. Vše kvůli sociálnímu zajištění a neztracení pracovních návyků. Přijmutí i pomocné práce může nový zaměstnavatel ocenit a brát jako pozitivum, že se práce nebojíme.

Petr Gola

Další články k tématu Podmínky nezaměstnaných

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí