Daňové změny pro rok 2013 a jejich dopad na živnostníky

štítek Daně čtení na 2 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Daňová přiznání za rok 2012 jsou již podána. Nicméně rok 2013 je rokem plným změn. Ty se projeví na daňových přiznáních živnostníků až v roce 2014. Co na podnikatele čeká a co je nemine? Do jaké míry jsou tyto změny zásadní?

Vstup do nového roku 2013 je neodmyslitelně spjat s odsouhlasením tzv. vládního daňového balíčku. Ten sebou přináší řadu změn. Bohužel ve většině případů budou tyto změny znamenat vyšší daně a vyšší platby pojistného na sociální zabezpečení či zdravotní pojištění.

Podnikáte-li jako OSVČ, pak se připravte na zvýšení minimálních měsíčních záloh na sociální pojištění z původních 1 836 Kč na 1 890. Měsíčně se tedy jedná o navýšení o 54 Kč. Za rok však tato částka dosáhne hodnoty 648 Kč. K navýšení platby záloh přistupte až poté v tom měsíci, ve kterém odevzdáte přehled příjmů za rok 2012 a to na správu sociálního zabezpečení.

K obdobnému navýšení došlo také u záloh na zdravotní pojištění. Jestliže jste loni platili minimální zálohy ve výši 1 697 Kč, letos si měsíčně připlatíte o 51 Kč více. Minimální výše záloh pojistného na zdravotní pojištění je stanovena nově na 1 748 Kč. Celkově si za rok připlatíte na zdravotním pojištění o 612 Kč více. Pokud však vykonáváte podnikatelskou aktivitu jako vedlejší činnost, pak se vás výše změny záloh netýká a to z prostého důvodu. Při výkonu vedlejší činnosti nevzniká povinnost hradit zálohy na zdravotní pojištění. Co se týká provedení změny výše zálohy, pak je zde rozdíl oproti zálohám na sociální pojištění. U zdravotního pojištění bylo třeba navýšit zálohy již v lednu tohoto roku.

U zdravotního pojištění dále došlo také ke zrušení maximální vyměřovacího základu. Strop představoval úlevu pro ty, jejichž příjmy přesáhly stanovenou hranici. Pro rok 2012 byla tato hranice stanovena jako 72násobek průměrné mzdy, tedy 1 809 864 Kč. Částka přesahující tuto hodnotu nebyla zahrnuta do výpočtu záloh zdravotního pojištění. Schválené daňové změny však toto zvýhodnění ruší.

Zásadní změnou, kterou přináší schválený daňový balíček, je změna v uplatňování výdajových paušálů a jejich kombinaci s ostatními daňovými úlevami. V okamžiku, kdy jako OSVČ uplatníte příslušný paušál, nebudete již moci využít daňových slev na dítě ve výši 13 404 Kč a na manžela/manželku ve výši 24 840 Kč. O tyto slevy však přijít nemusíte. Pokud máte příjmy z více druhů činností, přičemž u některých uplatňujete paušál a u některých ne, budete moci daňové slevy uplatnit v tom případě, kdy součet základů daně vypočtených na základě uplatnění paušálních výdajů je nižší než 50 procent součtu základů daně kalkulovaných bez využití paušálů. Možnost uplatnit daňovou slevu na poplatníka ve výši 24 840 zůstává zachována ve všech případech.

Ohledně výše stanovených paušálů došlo ke změně u činností spadajících do kategorií 30 a 40 procent. Tyto paušály mohou být nově uplatněny pouze tehdy, kdy příjmy nepřesahují dva miliony korun. Vše ostatní zůstává pro následující období beze změn a to i přesto, že byly vzneseny návrhy na snížení paušálů až na úroveň roku 2004.

Šárka Pešková

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP