Živnostníci a daňové přiznání

Vydáno: 17. dubna 2013 0:00:00
zdroj: sxc.hu

Jedním z hlavních příjmů státního rozpočtu jsou daně. Ty musí platit každý bez ohledu na to, zda je v postavení zaměstnance, nebo drobného živnostníka. Zatímco zaměstnanci mohou starosti s podáním daňového přiznání přenechat zaměstnavateli, živnostníci se s těmito starostmi musí popasovat sami. Co je dobré vědět o daňovém přiznání?

Termín pro podání daňového přiznání je stanoven na poslední březnový den. Přiznání je sestaveno buď na základě všech dokladů souvisejících s vykonávanou činností, kdy je vedena tzv. daňová evidence, nebo součtem příjmů. V tomto případě jsou uplatňovány tzv. paušální výdaje, jejichž sazba se aktuálně pohybuje od 30 do 80 procent. Základem daně z příjmů se stává zisk z podnikání.

Pokud máte mimo příjmů z podnikání i další příjmy, pak i ty je nutné v daňovém přiznání uvést. V případě příjmů ze zaměstnání si od zaměstnavatele vyžádejte potvrzení o příjmu za daný rok, za který je daňové přiznání sestavováno. Dalšími příjmy mohou být příjmy z kapitálového majetku, což jsou např. přijaté úroky za zapůjčené peníze, dále příjmy z pronájmu a ostatní příjmy. Do kategorie ostatních příjmů zařadíme kupříkladu příjmy z prodeje soukromého majetku.

Do přiznání se naopak nezahrnují ty příjmy, které jsou příležitostné a jejichž výše nepřesáhla za daný rok výši 20 000 Kč. Dále do daňového přiznání nezapočítávejte příjmy osvobozené od daně, nebo příjmy již jednou zdaněné.

V rámci výpočtu daňové povinnosti můžeme uplatnit odčitatelné položky, slevy na dani, případně dary. Základ daně se snižuje také v situaci, kdy byla v minulých letech vykázána ztráta. Tato ztráta sníží základ daně ze všech příjmů s výjimkou příjmů ze zaměstnání.

Sazba daně z příjmu je pro všechny typy příjmů stanovena na 15%.

Daňové přiznání lze podat na finančním úřadě osobně, nebo poštou. Další možností je on-line podání. Jestliže finančnímu úřadu zašlete všechny potřebné přílohy a připojíte elektronický podpis, nebo disponujete datovou schránkou, pak již nemusíte na finanční úřad doručit přiznání v papírové podobě. Ne všichni však elektronický podpis či datovou schránku mají. V těchto případech musíte vytisknout potvrzení o odeslání, podepsat jej a doručit na daný finanční úřad.

Jestliže není daňové přiznání podáno včas, hrozí opozdilci pokuta. Změny pro letošní rok však tuto pokutu zmírňují a povinnost uhradit pokutu je stanovena pouze pro ty, kteří daňové přiznání nepodají ani dodatečně, a to po výzvě ze strany finančního úřadu. Pokuta je stanovena jako 0,05 procenta z daňové povinnosti za každý den prodlení. Pokud ale hodnota pokuty nepřesáhne 200 Kč, nevznikne povinnost úhrady.

V případě DPH daňové přiznání podáváte a vypočtenou daň platíte vždy do 25.dne po konci zdaňovacího období, kterým je měsíc nebo čtvrtletí. Plátcem DPH se můžete stát tak, že se k dani dobrovolně přihlásíte. Povinnost přihlásit se k této dani vzniká ve chvíli, kdy váš obrat překročí jeden milion korun za dvanáct po sobě jdoucích měsíců. Noví plátci mají měsíční zdaňovací období. O přechod na čtvrtletní mohou požádat vždy do konce října.

Daňové přiznání pro silniční daň je podáváno jednou za rok. Termín pro podání přiznání je stanoven na konec ledna. Se silniční daní jsou spojeny také zálohy na tuto daň, které je potřeba hradit v termínech 15.4., 15.7., 15.10. a 15.12.

Reklama

Další články tématu

Daňové změny pro rok 2013 a jejich dopad na živnostníky

Daňová přiznání za rok 2012 jsou již podána. Nicméně rok 2013 je rokem plným změn. Ty se projeví...

Nejen daně se platit musí

Nedílnou součástí „zdanění“ ze strany státu jsou mimo příjmových daní také platby pojistného na...

Zahájení podnikání, aneb jak se stát živnostníkem

Před zahájením vlastního podnikání je potřeba učinit zásadní rozhodnutí, ke kterému bychom měli...

Živnost: Parazitismus nebo tvrdá práce?

V polovině letošního března se konal sjezd nejsilnější vládní opoziční strany. Kromě volby...

Témata

Státní příspěvky pro děti

Rodiče mohou již svým malým dětem uzavřít stavební spoření nebo doplňkové penzijní spoření,...

Hrubá a čistá mzda

Z hrubé mzdy sjednané v pracovní smlouvě odvádí zaměstnanci zálohu na daň z příjmu fyzických...

Státní podpora

Na smlouvy o stavebním spoření, penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření je možné...

Důchodová reforma

Důchodové systémy procházejí ve všech vyspělých zemích světa výraznými změnami. Česko není...

Promlčecí lhůty

Promlčecích lhůt je v české legislativě celá řada. Alespoň ty základní se rozhodně vyplatí znát,...

Reklama
Reklama

Vánoční testy

Otestujte si své znalosti

V našich pěti vánočních testech si můžete ověřit své finanční a daňové znalosti. Udělejte si malou rodinou soutěž a ukažte ostatním, že znáte více než 80 % správných odpovědí!

Otevřete téma

O webu DůmFinancí.cz | Inzerce | Loga

Užitečné: Seznam finančních úřadů | Aktuální kurzovní lístek ČNB

Partneři: Finanční poradenství | poradci-sobě.cz | Roští.cz | Bankovní poplatky.com | Moje poplatky.cz


Všechny materiály © Copyright 2006 - 2018 DůmFinancí.cz (dumfinanci.cz ). Všechna práva vyhrazena.
ISSN 1802-5153. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Ekonomický portál DůmFinancí.cz vydává společnost FINFOCUS, s.r.o., Smluvní podmínky , Soukromí
Tento portál mediálně zastupuje Impression Media, s.r.o.