Zahájení podnikání, aneb jak se stát živnostníkem

štítek Daně čtení na 2 minuty

Před zahájením vlastního podnikání je potřeba učinit zásadní rozhodnutí, ke kterému bychom měli dospět díky zvážení všech pro a proti. Ve chvíli, kdy se rozhodnete pro zahájení živnosti, je potřeba vyřídit náležitosti s tím související. Co vše je potřeba udělat pro to, abychom se oficiálně stali živnostníky?

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Poté, co se rozhodnete rozběhnout vlastní podnikání jako živnostník neboli osoba samostatně výdělečně činná, je nutné ohlásit živnost na živnostenském úřadě. Zatímco v minulosti jste museli následně zahájení živnosti ohlásit na samostatných tiskopisech na finančním úřadě, správě sociálního zabezpečení, úřadu práce a zdravotní pojišťovně, dnes vám k tomu všemu poslouží tzv. jednotný registrační formulář. Formulář je vám k dispozici jak v papírové podobě na příslušném živnostenském úřadě, tak také na internetu, kdy jej můžete podat v elektronické podobě. Formulář je možné využít také pro ohlášení případných změn.

Obecnými předpoklady pro získání živnostenského oprávnění pro fyzické osoby jsou:

  • minimální věk 18 let
  • způsobilost k právním úkonům
  • bezúhonnost

U některých typů živností je vyžadována také odborná či jiná způsobilost.

Správní poplatek za zahájení živnostenského podnikání je stanoven na 1 000 Kč. Tento poplatek se týká jednoho podání, které zahrnuje libovolný počet živností. Pokud živnostenské oprávnění pouze rozšiřujete, pak uhradíte poplatek ve výši 500 Kč. Poplatek se netýká rozšíření o obor živnosti volné. Tento úkon správnímu poplatku totiž nepodléhá.

V případě ohlášení živnosti příp. podání žádosti o koncesi s využitím služeb pracoviště Czech POINT, se k příslušnému správnímu poplatku připočítává 50 Kč.

V rámci živnostenských úřadů fungují Centrální registrační místa pro podnikatele (CRM), která slouží k registraci pouze těch fyzických a právnických osob spadajících pod živnostenský zákon. Osoby výdělečné činné v režimu jiných zákonů jako např. lékaři, právníci či daňový poradci tato kontaktní místa využít nemohou. Mluvíme o tzv. živností bez živnostenského oprávnění. Mimo činností podle zvláštních předpisů do této kategorie spadají také činnosti autorů, zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství a také nezávislá povolání jako spisovatel, herec, hudebník atp.

U plateb sociálního a zdravotního pojištění je rozdíl, zda podnikání vykonáváte jako hlavní nebo vedlejší činnost. U hlavní činnosti musíte hradit měsíční zálohy na zdravotní a sociální pojištění již od zahájení činnosti. V případě, že živnost vykonáváte jako vedlejší činnost, pak zdravotní a sociální pojištění doplatíte až při podání daňového přiznání a tzv. Přehledu pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení.

Jako živnostník máte povinnost každý rok podat daňové přiznání. To může být sestaveno dvojím způsobem. Buď na základě porovnání příjmů a výdajů v daném roce, nebo uplatněním tzv. paušálních výdajů. Pokud budete daňové přiznání sestavovat na základě srovnání příjmů a výdajů, pak je potřeba evidovat veškeré doklady s vaším podnikáním související. Mluvíme o tzv. daňové evidenci. Budete-li ale uplatňovat paušální výdaje, pak stačí, když budete evidovat pouze příjmové doklady.

Jestliže jste se navíc registrovali také jako plátci DPH, pak je nutné vést evidenci také podle zákona o DPH, a to čtvrtletně.

V případě podnikání můžete také uplatňovat výdaje na auto. S tím však souvisí i povinnost platit čtvrtletní zálohy na silniční daň.

Šárka Pešková

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí