Zahájení podnikání, aneb jak se stát živnostníkem

štítek Daně čtení na 2 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Před zahájením vlastního podnikání je potřeba učinit zásadní rozhodnutí, ke kterému bychom měli dospět díky zvážení všech pro a proti. Ve chvíli, kdy se rozhodnete pro zahájení živnosti, je potřeba vyřídit náležitosti s tím související. Co vše je potřeba udělat pro to, abychom se oficiálně stali živnostníky?

Poté, co se rozhodnete rozběhnout vlastní podnikání jako živnostník neboli osoba samostatně výdělečně činná, je nutné ohlásit živnost na živnostenském úřadě. Zatímco v minulosti jste museli následně zahájení živnosti ohlásit na samostatných tiskopisech na finančním úřadě, správě sociálního zabezpečení, úřadu práce a zdravotní pojišťovně, dnes vám k tomu všemu poslouží tzv. jednotný registrační formulář. Formulář je vám k dispozici jak v papírové podobě na příslušném živnostenském úřadě, tak také na internetu, kdy jej můžete podat v elektronické podobě. Formulář je možné využít také pro ohlášení případných změn.

Obecnými předpoklady pro získání živnostenského oprávnění pro fyzické osoby jsou:

  • minimální věk 18 let
  • způsobilost k právním úkonům
  • bezúhonnost

U některých typů živností je vyžadována také odborná či jiná způsobilost.

Správní poplatek za zahájení živnostenského podnikání je stanoven na 1 000 Kč. Tento poplatek se týká jednoho podání, které zahrnuje libovolný počet živností. Pokud živnostenské oprávnění pouze rozšiřujete, pak uhradíte poplatek ve výši 500 Kč. Poplatek se netýká rozšíření o obor živnosti volné. Tento úkon správnímu poplatku totiž nepodléhá.

V případě ohlášení živnosti příp. podání žádosti o koncesi s využitím služeb pracoviště Czech POINT, se k příslušnému správnímu poplatku připočítává 50 Kč.

V rámci živnostenských úřadů fungují Centrální registrační místa pro podnikatele (CRM), která slouží k registraci pouze těch fyzických a právnických osob spadajících pod živnostenský zákon. Osoby výdělečné činné v režimu jiných zákonů jako např. lékaři, právníci či daňový poradci tato kontaktní místa využít nemohou. Mluvíme o tzv. živností bez živnostenského oprávnění. Mimo činností podle zvláštních předpisů do této kategorie spadají také činnosti autorů, zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství a také nezávislá povolání jako spisovatel, herec, hudebník atp.

U plateb sociálního a zdravotního pojištění je rozdíl, zda podnikání vykonáváte jako hlavní nebo vedlejší činnost. U hlavní činnosti musíte hradit měsíční zálohy na zdravotní a sociální pojištění již od zahájení činnosti. V případě, že živnost vykonáváte jako vedlejší činnost, pak zdravotní a sociální pojištění doplatíte až při podání daňového přiznání a tzv. Přehledu pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení.

Jako živnostník máte povinnost každý rok podat daňové přiznání. To může být sestaveno dvojím způsobem. Buď na základě porovnání příjmů a výdajů v daném roce, nebo uplatněním tzv. paušálních výdajů. Pokud budete daňové přiznání sestavovat na základě srovnání příjmů a výdajů, pak je potřeba evidovat veškeré doklady s vaším podnikáním související. Mluvíme o tzv. daňové evidenci. Budete-li ale uplatňovat paušální výdaje, pak stačí, když budete evidovat pouze příjmové doklady.

Jestliže jste se navíc registrovali také jako plátci DPH, pak je nutné vést evidenci také podle zákona o DPH, a to čtvrtletně.

V případě podnikání můžete také uplatňovat výdaje na auto. S tím však souvisí i povinnost platit čtvrtletní zálohy na silniční daň.

Šárka Pešková

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP