Poradna: Na jak vysoký příspěvek na péči má nárok předčasný důchodce?

štítky Penze Poradna Sociální dávky čtení na 2 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Veronika: Kvůli zdravotním problémům musela matka před necelými dvěma roky odejít do předčasného důchodu. V posledních měsících se její zdravotní problémy zhoršují. Finančně je to pro nás nyní náročné. Jaký příspěvek může matka kvůli zdravotnímu stavu dostávat k předčasnému důchodu?

Při splnění zákonných podmínek může být řešením příspěvek na péči. O příspěvek na péči se žádá na místně příslušném úřadu práce. O příspěvek na péči si mohou požádat i předčasní důchodci. Pobírání předčasného důchodu není překážkou pro přiznání příspěvku na péči. V řízení o příspěvku na péči se posuzuje zdravotní stav dle stanovených zákonných kritérií, tj. s ohledem na činnosti, které není schopen žadatel sám zvládat.

Žádost o příspěvek na péči je bez poplatků

Podání žádosti na péči je bez finančních poplatků a případné zamítnutí žádosti o příspěvek na péči není důvodem, proč by v budoucnu nemohlo být znovu o příspěvek na péči žádáno, když se v mezidobí zdravotní stav zhorší.

TIP: Kalkulačka předčasného důchodu

Na čem závisí výše příspěvku?

Měsíční částka příspěvku na péči závisí výhradně na zdravotním stavu žadatele. Příspěvek na péči by v případě přiznání náležel Vaší matce, která by si z této částky financovala péči, kterou není schopna sama zvládnout.

Posuzování zdravotního stavu

Pro účely příspěvku na péči se hodnotí zdravotní stav s ohledem na zvládání základních životních potřeb, kterými jsou: mobilita, orientace, tělesná hygiena, komunikace, péče o domácnost, výkon fyziologické potřeby, osobní aktivity, stravování, oblékání a obouvání, péče o zdraví. V závislosti na zvládání těchto potřeb může být aktuálně přiznán stupeň závislosti I, II, III nebo IV.

Výše příspěvku na péči

V současné době činí měsíční částka příspěvku na péči u dospělých 880 Kč v prvním stupni, 4400 Kč ve druhém stupni, 12800 Kč ve třetím stupni a 19200 Kč ve čtvrtém stupni. Od července se zvyšují částky příspěvku na péči následovně: v prvním stupni 880 Kč, ve druhém stupni 4900 Kč, ve třetím stupni 14800 Kč, ve čtvrtém stupni 23000 Kč a ve čtvrtém stupni (+) potom 27000 Kč.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí