Komunikace s úřady se vyplácí

štítky Daně Právo Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Firmám a podnikatelům vznikají dluhy nejenom vůči dodavatelům, ale i vůči veřejným institucím. Dostat se do skluzu s placením povinného pojistného, které je potřeba platit každý měsíc, není ničím výjimečným. Spoléhat se na promlčení v těchto případech není rozumné, promlčecí lhůty jsou dlouhé. Nejlepším řešením je komunikace s uvedenými institucemi.

Když odběratelé dočasně neplatí faktury včas, je problém s cash-flow na světě a s tím i spojená prodleva s placením povinného pojistného. S touto situací se potýkají jak podnikatelé, tak firmy. Důležité je však s úřady o tomto problému jednat.

Povinná platba pojistného

Zaměstnatelé musí pojistné na veřejné zdravotní pojištění a sociální pojištění za své zaměstnance odvádět v zákonných termínech. Platba tedy musí být odvedena včas do 20. dne následujícího měsíce. Při opožděné platbě pojistného je nutné počítat s vyměřením penále. Může se však stát, že povinné pojistné OSVČ nebo účetní společnosti spočítá špatně a odvede v nesprávné (nižší) výši. Tento nedostatek následně odhalí kontrola příslušného úřadu a je pojistné doměřeno a s ním je vypočítáno i penále.

Penále je vysoké

S vyměřením penále musí počítat každá firma, která neodvede pojistné na sociální a zdravotní pojištění včas a v řádné výši. Navíc je nutné počítat s tím, že pro penále platí stejná pravidla jako pro pojistné. To znamená, že jej OSSZ a příslušné zdravotní pojišťovny vymáhají soudní cestou.

Penále u zdravotního i sociálního pojištění činí dle zákona shodně 0,05 % denně. To tedy znamená, že z dlužné částky 20 tisíc činí penále 10 Kč denně (3 650 Kč za rok). Roční úroková míra tedy činí 18,25 %.

V praxi jsou vymáháním penále často pověřeny exekutorské úřady. Při nedobrovolné úhradě penále tak musí plátce počítat, že jeho celkové náklady budou vyšší o náklady a odměnu exekutora. Spoléhat se na to, že mám uhrazeno veškeré pojistné a vysoké penále již platit nebudu, není správné řešení.

Jak postupovat při problémech s platbou pojistného?

Jestliže OSVČ nemůže několik měsíců hradit povinné zálohy na sociálním a zdravotním pojištění nebo když firma z důvodů dočasných finančních problémů nemůže platit povinné pojistné za své zaměstnance, tak je nutné se spojist s příslušnými institucemi a situaci řešit. Předejte se tak mnohým nepříjemnostem.

Jakmile to situace a zdravé cash-flow dovolí, je nutné pojištění ihned uhradit. Jestliže je finanční situace vážná a nedovoluje jednorázovou úhradu několikaměsíčního výpadku, je nejlepším řešením úhrada dlužného pojistného ve splátkách. Povolení splátek není samozřejmé, dobrá komunikace je proto nutností.

Spolupráce se vyplácí při žádosti o prominutí penále

Včasná komunikace s úřady je přínosná pro OSVČ i zaměstnavatele. Plnění dohodnutých termínů a dohod je plus pro případné snížení penále. Vážné důvody pro neplacení povinného pojistného a spolupráce s úřady je šancí, že bude na základě v zákonné lhůtě podané žádosti o prominutí penále, vyčíslené penále z části nebo úplně prominuto. Správná komunikace je základem úspěchu nejenom každého obchodu, ale i dodržení zákonných povinností vůči veřejné správě. Aktivní přístup je nutností, samo se nikdy nic nevyřeší.

Petr Gola

Další články k tématu Promlčecí lhůty

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP