Povinné pojistné – 10letá promlčecí lhůta

Autor: Petr Gola
Vydáno: 22. května 2013 0:00:00
zdroj: sxc.hu

Velmi dlouhé jsou promlčecí lhůty u veřejného zdravotního pojištění a sociálního pojištění. U povinného pojistné běží zvlášť desetiletá lhůta pro vyměření pojistného i vymáhání. Co to znamená?

Čtěte také

V praxi dochází k situaci, že v rámci kontroly ze strany OSSZ nebo zdravotních pojišťoven je OSVČ nebo firmě vyčísleno dlužné pojistné a penále za několik let zpětně. Přesto mají na tento krok uvedené instituce nárok. Ze zákona je u veřejného zdravotního pojištění i sociálního pojištění promlčecí lhůta totiž desetiletá. Promlčecí lhůta navíc běží zvlášť pro předepsání pojistného a zvlášť pro vymáhání pojistného. Před letošním rokem byla ještě u zdravotního pojištění promlčecí lhůta pětiletá, od ledna 2012 však došlo k jejímu prodloužení na deset let jako u sociálního pojištění.

 

Zákonná úprava

Promlčecí lhůta u zdravotního pojištění je upravena v § 16 zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění (č. 592/1992 Sb.), u sociálního pojištění je upravena v § 18 zákona o pojistném na sociální zabezpečení (č. 589/1992 Sb.). V obou případech se pojistné promlčuje za 10 let ode dne splatnosti. Jestliže je navíc proveden úkon ke zjištění výše pojistného nebo jeho vyměření, tak plyne nová promlčecí lhůta ode dne, kdy se o tom plátce pojistného dozvěděl.

  • V praxi je tak dochází k promlčení pojistného velmi výjimečně. Na to je potřeba pamatovat při plnění zákonných podmínek vůči OSSZ a zdravotním pojišťovnám.
  • Navíc je potřeba pamatovat, že jakmile zdravotní pojišťovny nebo OSSZ dlužné pojistné (včetně penále) vyčíslí, tak běží nová desetiletá lhůta pro vymáhání dlužných částek. Právo vymáhat pojistné se totiž promlčuje ve lhůtě 10 let od právní moci platibního výměru, jímž bylo vyměřeno. A opět se promlčecí doba staví u soudu.

 

Platit v roce 2020 dluh za rok 2005? Bez problémů

Desetiletá lhůta pro předepsání a vymáhání pojistného znamená, že v praxi může běžně docházet k situaci, kdy uvedené instituce v letošním roce předepíšou OSVČ nebo firmě dlužné pojistné za rok 2005 a tento dluh začnou soudní cestou vymáhat až v roce 2020. Vyhnout se platbě pojistného je tedy téměř nemožné. Všechny OSVČ a firmy by měly tedy věnovat agende povinného pojistného patřičnou pozornost.

 

Kontroly budou delší

Prodloužení promlčecí lhůty u zdravotního pojištění na deset let znamená, že OSVČ i firmy musí při kontrole ze strany zdravotních pojišťoven počítat s důkladnějšími kontrolami. Žádná kontrola není příjemná, často zvyšuje stres, protože je nutné se věnovat kontrole i běžné agendě. Při kontrole je samozřejmě největší pozornost věnována období, kdy lze daň nebo pojistné bezproblémů doměřit. Období, u kterého by mohl plátce namítnout promlčení, se již zpravidla tak důkladně nekontrolují nebo se někdy nekontrolují vůbec.

  • Každé prodloužení lhůty pro doměření nebo promlčecí lhůty tak vede k větší náročnosti pro všechny OSVČ a firmy. Všechny doklady a skutečnosti bude zapotřebí déle schovávat, kontroly budou moci být delší. Případné několikaleté nechtěné opomenutí se může díky penále pěkně prodražit.
Reklama

Další články tématu

Daňový řád a promlčecí doba

Od ledna 2011 vstoupil v platnost daňový řád, který nahradil zákon o správě daní a poplatků....

Komunikace s úřady se vyplácí

Firmám a podnikatelům vznikají dluhy nejenom vůči dodavatelům, ale i vůči veřejným institucím....

Promlčení neznamená zánik práva

OSVČ nebo malým firmám se může v praxi stát, že je jim po několika letech vyčíslen dluh, a to...

Promlčené dluhy se neplatí

Firmě, podnikateli nebo rodině se může stát, že jsou vyzváni k úhradě již promlčeného dluhu. Na...

Témata

Životní pojištění

Životní pojištění je legislativou podporováno formou daňového odpočtu a daňového osvobození pro...

Netestované dávky

Nárok na nemocenskou, mateřskou, ošetřovné, rodičovský příspěvek nebo státní podporu u...

Čtyřicátníci a důchod

Z důvodu demografických a ekonomických změn budou čtyřicátníci odcházet do penze za jiných...

Vánoce a finance

Vánoční svátky mohou být krásné a pohodové i bez draných vánočních dárků na dluh, které zhorší...

Goodwill firmy

Goodwill firmy je rozdíl mezi tržní hodnotou firmy a aktivy firmy (po odečtení závazků). Cílem...

Reklama
Reklama

Výběr úvěru

Kdy lze úvěr splatit předčasně?

Bez úvěru se většina rodin neobejde, čerpání každého úvěru je však potřeba důkladně promyslet a propočítat, vždyť splácení úvěru ovlivňuje finanční hospodaření rodiny dlouhodobě.

Otevřete téma

Reklama

O webu DůmFinancí.cz | Inzerce | Loga

Užitečné: Seznam finančních úřadů | Aktuální kurzovní lístek ČNB

Partneři: Finanční poradenství | poradci-sobě.cz | Roští.cz | Bankovní poplatky.com | Moje poplatky.cz


Všechny materiály © Copyright 2006 - 2019 DůmFinancí.cz (dumfinanci.cz ). Všechna práva vyhrazena.
ISSN 1802-5153. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Ekonomický portál DůmFinancí.cz vydává společnost FINFOCUS, s.r.o., Smluvní podmínky , Soukromí
Tento portál mediálně zastupuje Impression Media, s.r.o.